Handläggare till ansökan, antagning och skolplacering

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun för alla barn och elever i staden. Enheten har i uppdrag att lämna bidrag till fristående skolor, att arbeta med frågor som är kopplade till elevers skolplikt och att hantera skolskjuts för elever till fristående skolor.

På enheten arbetar idag 24 personer, men under våren kommer vi att bli ca 30 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Du arbetar för båda cheferna men enhetschefen är din närmaste chef.

Sedan årsskiftet har enheten även uppdraget att hantera ansökan, antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola. Det kommer att vara fyra handläggare som arbetar med det, varav två redan arbetar med frågorna. Nu har du möjlighet att bli en del av det nya team som ska utveckla och hantera dessa uppgifter. De två nya tjänsterna har olika inriktning och kvalifikationskrav, se nedan. 

Handläggare med inriktning mot systemstöd

Du medverkar till att förbättra processerna och systemen för ansökan om skolplacering, bland annat genom att samla in föreslagna ändringar från skolorna för att fånga upp verksamhetens behov. Du hjälper och vägleder användare i de centrala systemstöden och har kontakt med leverantörerna för systemen.

Du förvaltar, administrerar och utvecklar e-tjänsten för ansökan till förskoleklass och grundskola med tillhörande verksamhetsstöd samt administrerar användandet av tjänsterna. Du kommer också att testa utvecklade krav i systemstödet samt skapa testfall och felrapporter. Du hanterar, analyserar, bearbetar och matchar stora datamängder i excel eller annat program som staden tillhandahåller samt genomför olika kontroller i systemstödet.

Du har ett nära samarbete med övriga handläggare i din grupp, men arbetar även självständigt. En viktig del av arbetet är att ha kontakt med skolor, vårdnadshavare och andra aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande och har arbetslivserfarenhet av arbete med IT inom offentlig verksamhet. Det är meriterade om du har erfarenhet av arbete inom skolverksamhet.

Vi lägger särskild vikt vid följande kompetenser:

Du är en stabil, lyhörd och kommunikativ person som uppskattar att samarbeta med andra människor. Du trivs med och arbetar bra med komplexa frågor där du får använda din förmåga att lösa komplicerade problem. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och fokuserar på mål och resultat. Du har lätt för att ta initiativ och driva på så att resultat uppnås.

 

Handläggare med inriktning mot myndighetsutövning

Du arbetar med att samtliga skolpliktiga elever i staden tilldelas en skolplacering och ser till att de beslut som fattas om detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens anvisningsföreskrifter. Du är även delaktig i att handlägga och följa upp överklaganden som inkommer i samband med avslag om skolplacering samt har kontakt med berörda vårdnadshavare vid behov.

Du har tät kontakt med skolchefer och rektorer om den övergripande organisationen beträffande skolplatser i kommunen. Du administrerar och utvecklar ansöknings- och antagningsprocessen i relation till bland annat e-tjänsten för ansökan till förskoleklass och grundskola samt andra relaterade plattformar.

Du är även en del av skolvalsfunktionens ansikte utåt i samband med olika former av interna och externa informationsinsatser i syfte att utbilda eller informera berörda parter. Du hanterar och besvarar frågor gällande skolplaceringar från politisk nämnd, andra myndigheter, media, internt inom utbildningsförvaltningen samt från vårdnadshavare och allmänhet.

Du har ett nära samarbete med övriga handläggare i din grupp, men arbetar även självständigt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande samt har erfarenhet av myndighetsutövning. Du har erfarenhet av att göra analyser och bedömningar i relation till det löpande arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med antagningsrelaterade frågor och av arbete inom en politiskt styrd organisation. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Vi lägger särskild vikt vid följande kompetenser:

Du är en stabil, lyhörd och kommunikativ person som uppskattar samarbete och att kommunicera med olika målgrupper. Du trivs med och arbetar bra med komplexa frågor där du får använda din förmåga att lösa komplicerade problem. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter i arbetet och ser möjligheter i förändringar.


Känner du igen dig i någon av ovanstående beskrivningar är du varmt välkommen med din ansökan! Du anger i ansökningssystemet vilken av de två tjänsterna du är intresserad av.

För båda tjänsterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kan komma att använda oss av kognitiva tester som en del av rekryteringsprocessen.

Övrigt

Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvård på arbetstid samt flexibel arbetstid.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1/5 2019 eller efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/272
Kontakt
  • Gunilla Dahl, HR-konsult, 08-508 11 738, gunilla.hr.dahl@stockholm.se
  • Elin Brunell, Enhetschef, elin.brunell@stockholm.se
Facklig företrädare
  • Behiye Arikan, Vision , 08-508 33 798
  • Tibor Muhi, SACO , 070-090 44 48
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-01-31
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan