Lärare i bild med behörighet i annat ämne

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSIgrupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSIgruppen är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser. Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Bibliotek på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Konradsbergsskolan har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. På Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/ specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Vi arbetar för en HBTQ diplomerad skola. Vi arbetar för att alla elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg och kunskap om digitalt användande. Skolan har som mål att varje elev har tillgång till en egen digital enhet inför terminsstarten ht-2019 och att all personal har minst en dator/iPad samt mobiltelefon som arbetsverktyg.

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning Vi söker dig som är en engagerad och behörig lärare i ämnet bild och gärna med behörighet i ett annat ämne. Du ska ha ett stort engagemang i ditt ämne, vara inspirerade och alltid ha elevens utveckling i fokus. Du vet hur digitala resurser kan användas och utveckla ämnet. Du ingår i ett arbetslag och Du som pedagog ska vara en tydlig och trygg ledare. Du kommer att få arbeta i våra fantastiska lokaler tillsammans med engagerade kollegor. Konradsbergsskolan är en ny skola där du ges möjlighet att påverka och bygga upp skolans bildundervisning. Du ska kunna ta ansvar för och kunna organisera verksamheten. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och kunna tillämpa dem i praktiken. Du ska ha erfarenhet av och en vilja att möta elevers olikheter. I undervisningen ska du väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och våga ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Det är viktigt att du har förmåga att hitta olika strategier för att nå varje elev och stärka eleven i sin kunskaps- och personliga utveckling. Du ska ha lätt för att samarbeta och skapa relationer och vara tydlig i din dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har stora möjligheter att, tillsammans med övrig personal, påverka planeringen av hur arbetet ska läggas upp. Om du har kunskaper om UDL(Universal design for Learning) ser vi det som en stor tillgång. Vi vill även se att estetiska processer kan påverka och utveckla andra ämnen.

Kvalifikationer

Behörig lärare i ämnet bild och gärna ett ämne till.


Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 7 januari 2020
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6166
Facklig företrädare
  • Lärarnas riksförbund Sohila Iranly, 0761290117
  • Lärararförbundet Petra Rosengren Burén, 0761240792
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2019-12-13
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan