Lärare i fritidshem/fritidspedagog i förskoleklass

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

 • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
 • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
 • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
 • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

 

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

 

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker engagerade en fritidspedagog på heltid till vårt lågstadium (F-3). Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi söker dig som är initiativtagande, lösningsfokuserad och positiv. Du bör vara en tydlig ledare och ha en helhetssyn på elevernas vistelse i skolan då vi jobbar med integrerad skola/fritidsverksamhet. Det innebär att du som fritidspedagog finns med som stöd på lektioner och även håller i halvklassaktiviteter själv. På skolan jobbar vi i arbetslag vilket ställer krav på god samarbetsförmåga med övriga kollegor i laget. 

 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån Läroplanens mål för fritidshemmet

 • arbeta med värdegrundsfrågor och aktivt arbeta för att skapa goda relationer mellan eleverna

 • fungera som stöd i undervisningen för att tillsammans med övriga arbetslaget arbeta för att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential

 • eventuellt undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne såsom bild eller musik

Du som söker är/har:

 • utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog samt har erfarenhet av att jobba på fritids.

 • har en god kännedom kring skolans styrdokument.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20201123
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4501
Kontakt
 • Lena Malmsten, 08-50844151
Facklig företrädare
 • Susanne Sundbom (Lärarförbundet), 076-12 44 466
 • Anders Bromarf (Lärarnas riksförbund), 076-12 42 697
Publicerat 2020-10-07
Sista ansökningsdag 2020-10-28
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan