Miljö- och hälsoskyddsinspektör till enheten Inomhusmiljö, avd: Hälsoskydd

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Hälsoskydd, Inomhusmiljö

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker Miljöförvaltningen i Stockholm Stad miljö- och hälsoskyddsinspektörer; tillsvidare och på vikariat.

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete. Avdelningen Hälsoskydd utövar genom tre tillsynsenheter tillsyn över framförallt hälsoskyddet i staden, men utför även viss miljötillsyn. För närvarande bedriver avdelningen tillsyn över ett 20-tal olika tillsynsområden, huvudsakligen med stöd av miljöbalken.

Inom enheten Inomhusmiljö bedrivs tillsyn av miljön i bostäder och allmänna lokaler med fokus på störningar till följd av brister i fastigheter eller från kringliggande verksamheter. De störningar som huvudsakligen utreds är buller, ventilation, fukt och mögel, lukt och temperatur m.m. På enheten utövas även tillsyn över rökfria miljöer och höga ljudvolymer. Vi har nu behov av att rekrytera inspektörer till enheten för att tillsammans arbeta för en bättre inomhusmiljö i Stockholms stad.

Arbetsbeskrivning

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör på enheten Inomhusmiljö kommer du att utreda och bedöma olägenhetsärenden inkomna genom klagomål från stadens medborgare eller genom enhetens uppsökande bostadstillsyn som huvudsakligen utförs i mer socioekonomiskt utsatta områden. Andra förekommande arbetsuppgifter och tillsynsområden på enheten är att besvara remisser från Tillståndsmyndigheten ang. serveringsställen i staden, att utöva tillsyn på konserter och evenemang för att tillse att ljudnivåerna innehåller gällande riktvärden för höga ljud samt tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagstiftningen. Arbetet består av att handlägga ärenden, utföra inspektioner och att ge råd och anvisningar till såväl allmänhet som verksamhetsutövare samt att skriva utkast till beslut m.m. I handläggningen använder vi oss av ärendehanteringssystemet ECOS.

Miljöförvaltningen är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen mitt i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med bred expertkunskap. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö i staden.

Ibland kan inspektioner även förekomma under kvällstid varpå ersättning utgår för övertid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller annan likvärdig utbildning, och har god kännedom om miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Det är meriterande om du har arbetat som inspektör tidigare och då särskilt med klagomålshantering och olägenhetsbedömning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta och kommunicera. Detta eftersom arbetet på förvaltningen utgår ifrån krav på en hög servicenivå och en professionell och effektiv handläggning. Du ska även vara van att arbeta självständigt och vara väl införstådd med myndighetsrollen med krav på objektivitet och saklighet i handläggning och bedömningar. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Som person är du kvalitets- och resultatmedveten, serviceinriktad, utåtriktad och ansvarstagande.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5704
Kontakt
  • Karin Hultman, 08-508 28 125
Facklig företrädare
  • Luis Lopez (Vision) , 08-508 27 929
  • Weronica Rydoff (SACO), 08-508 28 963
Publicerat 2019-10-01
Sista ansökningsdag 2019-10-29
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan