Mitt i City söker vikarierande förskollärare - med barnen i centrum!

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har drygt 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, life science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna.

Mitt i City förskolor söker dig som vill utveckla framtiden tillsammans med oss som vikarierande förskollärare, med start vårterminen 2021. 

Mitt i City förskolor finns mitt i centrala Stockholm, på Norrmalm, och vi har idag sex förskolor: Klara, Sture, Tule, Svea, Vidar och Vega.

I Förskolläraruppdraget ingår att:

 • Leda och organisera arbetet i barngrupp såväl som arbetslag.
 • Undervisa, leda och utveckla de målstyrda processerna i arbetslaget så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.
 • Utöva ett aktivt medarbetarskap genom att vara insatt i verksamhetens mål och förväntade resultat, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och för att utveckla utbildningen.
 • Ansvara för att verksamheten utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar.
 • Ansvara för att planera och genomföra en verksamhet som är meningsfull, rolig och trygg för alla barn.
 • Ansvara för att varje barn får en god daglig omsorg samt ges möjlighet till lek, lärande och inflytande.
 • Ansvara för att skapa lärmiljöer som är tillgängliga, estetiskt tilltalande och utmanande.
 • Ansvara för att samverka med föräldrar/vårdnadshavare på ett professionellt sätt och utveckla ett nära och förtroendefullt samarbete.
 • Ansvara för arbetet med pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande.
 • Arbeta med pedagogisk dokumentation som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Nu letar vi efter dig som tycker om att växa och utvecklas tillsammans med både barn kollegor och ledning. De färdigheter som vi, utöver kvalitetsmedvetenhet och förmåga att skapa pedagogiska relationer, särskilt värdesätter är:

 • Läroplansfokus
 • Pedagogisk insikt
 • Ledarskapsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Helhetssyn
 • Organisationsförmåga

I centrum för vår verksamhet står barnen och utgångspunkten för oss är deras bästa i allt vi gör och planerar för. Varje barn ska dagligen bemötas respektfullt, inkännande och bekräftande. Varje förskola arbetar även utifrån principen att "alla barn är allas barn".

I Mitt i City arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia-filosofin står för ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn har en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

I våra förskolor möter barnen kreativa förskollärare, barnskötare och miljöer både ute och inne. Alla barn ges möjlighet att lära och utvecklas så brett och fritt som möjligt, oavsett till exempel kön och ålder. Det är barnens intressen, tankar, erfarenheter och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra miljöer. Ett utforskande arbetssätt i meningsfulla sammanhang stärker också barnens självkänsla och ger dem utrymme att leka och utvecklas i sin takt. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare med hjälp pedagogisk dokumentation.

I Mitt i City har vi en god organisation och struktur som möjliggör både enskild pedagogisk utvecklingstid samt reflektion i arbetslag och tvärgrupper. Vi har ett starkt läroplansfokus och månar om vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete. 

Hos oss får du bland annat tillgång till:

 • Pedagogisk utvecklingstid, 5h/vecka, ej schemalagd.
 • Schemalagd tid för arbetslags- respektive tvärgruppsreflektion
 • Personlig iPad
 • Strukturer och organisation som frigör tid.
 • Förskollärarmöten
 • Mentor eller fadder
 • Kompetensutveckling
 • Digitala verktyg
 • Kostnadsfria pedagogiska måltider
 • Friskvårdsbidrag
 • Kompetenta kollegor
 • Engagerad ledning
 • En arbetsplats i Stockholms innerstad

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du skall fungera med övriga i arbetslaget.

Vi kallar löpande till intervju. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse. Vi söker i första hand rätt person, därefter hittar vi lämpligt datum för tillträde.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4771
Kontakt
 • Johanna Eifrém, johanna.eifrem@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
 • Katarina Lindbäck-Tell, 076-120 97 22
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2020-11-06
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan