Projektledare Parkprojekt

Stockholms Stad, Trafikkontoret, Infrastruktur

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Arbetsplatsbeskrivning

Mål för verksamheten

Trafikkontoret i Stockholms stad arbetar för att vår huvudstad ska vara en väl fungerande, vacker, ren och trygg stad att bo och vistas i. Vi förvaltar och utvecklar trafik- och stadsmiljön med långsiktiga mål för att skapa god säkerhet och framkomlighet. Vi har även huvudansvar för utvecklingen av stadens parker, kajer och stränder samt gröna stråk och samband i staden. Vi är 340 medarbetare och finns huvudsakligen i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Infrastrukturavdelningen har 80 medarbetare och ett brett verksamhetsområde. På avdelningen hanteras bl.a. förvaltning av stadens broar, tunnlar och offentliga belysning. Verksamheten innefattar allt från stora infrastrukturprojekt till mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift och underhållsprojekt samt samverkansprojekt med Trafikverket och landstinget . Projektbudget är allt från 0,5 milj. till 0,5 mdr.

Arbetsbeskrivning

Förord från Grönare Stockholm 

Stockholm är en av världens vackraste städer med unika livskvaliteter för de som bor och vistas i staden. I stadens framtidsvision 2040, Ett Stockholm för alla, tecknas bilden av en stad som är levande och trygg i alla stadsdelar. Stockholm har enligt visionen klarat av att möta behoven från en kraftigt ökad befolkning samtidigt som stadens kval­iteter har bevarats och utvecklats. Dessa riktlinjer för ett grönare Stock­holm är, tillsammans med stadens översiktsplan, ett viktigt verktyg för att lyckas.

Stockholms parker, naturområden och vattendrag har en avgörande roll för att uppnå en hållbar tillväxt. Precis som en lägenhet behöver sovrum, badrum och kök, behöver staden både byggnader, gator och parker. Mångfalden av grönområden ger stockholmarna stora möjligheter till såväl idrottsaktiviteter och lek som återhämtning i vardagen. Stadens parker och natur har tillsammans med gröna ytor på kvartersmark en allt mer central roll för att möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär, till exempel genom att hantera stora regn­mängder. I en tätare stad får de offentliga rummen allt större betydelse för att människor ska kunna mötas på lika villkor.

Parker och natur ingår i ett flertal olika politikområden och an svaret inom stadens organisation delas mellan flera nämnder och bolagsstyrelser. Därför krävs ett större samarbete inom stadens organisation. Det behövs också en ökad delaktighet för stockholmarna, som genom sin kunskap och sitt engagemang kan bidra till en hållbar förvaltning och utveckling av stadens grönstruktur.

Dessa riktlinjer tydliggör uppdraget för stadens nämnder och bolagsstyrelser och ger stöd för hur stadens tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker, naturområden och tillgodose behovet av ekosystem-tjänster. Utgångspunkten är visionen om ett Stockholm för alla och de planeringsinriktningar och strategier som läggs fast i Stockholms stads översiktsplan och miljöprogram.

Uppdraget

Vi söker nu erfarna projektledare för våra parkprojekt. Uppdragen kommer från Grönare Stockholm.

Projekten drivs i processform, enligt metodik och styrning av vår projekthandbok. Projekten drivs tillsammans med landskapsarkitekter och i planerings- och projekteringsfasen arbetar du som biträdande projektledare och landskapsarkitekten är i denna fas projektledare. När projektet går över i genomförande fasen växlas rollerna.

Din roll är att genomföra och styra projektet mot dess ramar som även kopplar mot stadens mål. Arbetet som projektledare är självständigt och fritt med ett stort eget ansvar. Du deltar i flera spännande projekt samtidigt. Du ingår i en enhet med cirka 20 projektledare med liknande arbetsuppgifter vilket ger ömsesidigt stöd och goda möjligheter för kunskapsutbyte och utveckling.

Som projektledare har du en viktig roll i projektens planerings- och projekteringsfaser. I rollen som beställare i genomförandefasen leder du arbetet fram till slutbesiktning. Du ansvarar för projektekonomin och upphandlingar, samt leder konsulter, projektörer och entreprenörer.

Kvalifikationer

Du är driven och har ett starkt engagemang i ditt arbete. Du trivs med ett varierande arbete och har lätt för att strukturera och prioritera, även när du driver flera projekt parallellt. Som person är du trygg, kommunikativ och bra på att etablera och utveckla relationer. Som framgångsrik projektledare är det även viktigt att kunna lyfta blicken för att se helheten och förmåga att skapa konstruktiva lösningar. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter.

Andra viktiga egenskaper:

-Mål- och resultatorienterad

-Flexibel, snabbt kunna ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.

-Samarbetsförmåga, att du trivs i arbetet med andra människor.

-Problemlösande analysförmåga, bra på att arbeta med komplexa frågor.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av stora anläggnings-och parkprojekt. Högskoleutbildning med inriktning mot landskap/park, bygg- och anläggning eller annan likvärdig utbildning. Körkort är ett krav.

Erfarenhet

Vi söker dig som har god erfarenhet från liknande roll. Du har god erfarenhet om olika typer av anläggningsprojekt och branschregelverk.

Kunskap

Du har god kunskap i projektledningsprocesser och branschens regelverk. Du behärskar och kan tillämpa AMA, MER, AB/ABT, ABK. Du har kunskap av att arbeta med barnperspektiv i fokus. Du har goda kunskaper att leda och styra projektarbete och får med dig deltagarna mot målet.

Övrigt

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/700
Kontakt
  • Johan Johansson Vanhatalo,, 08-508 261 11
  • Liselotte Johansson, Enhetschef, 08-508 264 92
  • Bo-Bertil Larson, HR-konsult, 08-508 117 17
Facklig företrädare
  • Elisabeth Ström SACO , 08-508 26 414
  • Louis Lupez Vision, 08-508 279 29
  • Magnus Sundin Kommunal, 08-508 339 90
Publicerat 2019-02-07
Sista ansökningsdag 2019-03-03

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan