Skolpsykolog till Bäckahagens skola

Utbildningsförvaltningen, Område 2, Bäckahagens skola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår fina skola växer så det knakar. Vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7–9.. Vi har många roliga arbetssätt på gång inom t.ex. IKT och idrott och hälsa, vår satsning ”Hjärnarörelse” är vi speciellt stolta över, läs mer om det på vår hemsida www.backahagensskola.stockholm.se . Vår utmaning är att öka måluppfyllelsen och gymnasiebehörigheten för våra elever. Vi har gjort en extra satsning inom matematik via mattelyftet och fått fler behöriga matematiklärare. Vår språkpolicy, pedagogiska planeringar i alla verksamheter och vår Bäckalektion genomsyrar alla ämnen och elevgrupper. Skolan har för närvarande 9 st förstelärare inom sv/sva matematik och betyg/bedömning. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Vi vill att du delar vår värdegrund Trygghet, Kunskap och Framtidstro. Tillsammans med våra elever och deras föräldrar är vi Vår Skola. Skolan kommer inom några år få en ny matsal samt tillhörande kök och det planeras likaså för en renovering av samtliga lokaler. Vi brinner för undervisning och lärande och arbetar ständigt för att förbättra oss genom att mäta, analysera och åtgärda. Vi ser framemot att du söker tjänst hos oss. Läs mer på https://backahagensskola. stockholm.ser lägger du in en beskrivning av arbetsplatsen.

Arbetsbeskrivning

Genom ett nära samarbete med medarbetare och skolledning bidra till skolans utveckling utifrån ett psykologiskt perspektiv. Samverka, ge råd och stöd samt information till skolledning, elevhälsoteam och pedagoger. Initiera, samordna och leda möten kring elever i behov av särskilt stöd/elever i kris. Svara för att hantera ärenden som rör svår problematik kring elever och/eller familjer, t ex utvecklingsstörning, mobbning, misshandel och övergrepp, depression och suicidrisk. Svara för att ge stöd och handledning till personal i svåra elevärenden. Ge stöd och motivera elever/familjer till utredning, stöd och behandling. Samarbete och kontakt med Socialtjänst (socialsekreterare, LSS-handläggare m fl), BUP, Barnhabilitering, Basteam, mottagningsteam för särskola, behandlingshem, polis. Svara för att hantera ärenden åt skolan som rör svår problematik kring elever och/eller familjer. Vidare ska du: - Ansvara för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling. - Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan. - Ansvara för stöd till elever och föräldrar. - Arbeta med kris- och katastrofhantering och konfliktlösning. - Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden . - Arbeta med förebyggande arbete och med utvecklingsarbete i skolan. - Ansvarig för journalföring enl Journalföringslagen.

Kvalifikationer

Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)

Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd. God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar. Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunna förmedla kunskap och erfarenheter.

- Ha en mycket god självinsikt, uppvisa självständighet och integritet. - Ha en mycket god analytisk förmåga, vara kreativ och ha initiativförmåga. Vara stresstålig och kunna hantera "olösliga problem". - Kunna tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt, dvs ha förmåga att kunna ta emot och härbärgera ångest och oro samt förmedla trygghet och visa empati. - Kunna hantera grupprocesser och leda grupper, kunna hantera kris och konflikter. - Förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning. - Vara systematisk och noggrann samt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test och utredningsmaterial.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl ök
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/851
Kontakt
  • Sabine Albertson, 0850820405
Publicerat 2021-02-24
Sista ansökningsdag 2021-03-10
Legitimationskrav Psykolog
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan