Skolpsykolog till Hjulsta grundskola

Grundskoleavdelningen, Område 5, Hjulsta grundskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår skola Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 400 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog. Inom kort utökas elevhälsan med tre speciallärare. Dessutom finns ett skolsocialt team på skolan. Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hjulsta grundskola har sedan höstterminen 2019 intensifierat arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. En lektorstjänst är tillsatt och vår nya lektor har som del av sin tjänst ett ansvar för att leda ett praktiknära och forskningsinriktat utvecklingsarbete på skolan. Tillgänglig undervisning, digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande undervisning är andra områden som vi prioriterar, liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa. Nu söker vi en skolpsykolog på 100% (tills vidare) som vill arbeta hos oss och bidra till skolans utveckling i samarbete med många kompetenta kollegor. Välkommen till en spännande resa på Hjulsta grundskola!

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är 100 % tills vidare Du ingår i skolornas elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Som skolpsykolog deltar du i elevhälsans arbete tillsammans med rektor, biträdande rektor och övriga professioner i elevhälsoteamet. Du träffar skolans elever och personal och i din tjänst ingår handledning för de pedagogiska arbetslagen, för elevassistenter och för specialpedagoger. Som en del av skolans elevhälsoteam förväntas du: - Ansvara för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling. - Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan. - Ansvara för stöd till elever och föräldrar. - Arbeta med kris- och katastrofhantering och konfliktlösning. - Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden . - Arbeta med förebyggande arbete och med utvecklingsarbete i skolan. - Ansvarig för journalföring enl Journalföringslagen.

Kvalifikationer

Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)

Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd.
God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och
förordningar.
Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunna förmedla kunskap och erfarenheter.

Vidare vill vi att du:
- har en mycket god självinsikt, uppvisa självständighet och integritet.
- har en mycket god analytisk förmåga, vara kreativ och ha initiativförmåga.
- är stresstålig.
- kan tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt, dvs har förmåga att kunna ta emot och härbärgera ångest
och oro samt förmedla trygghet och visa empati.
- kan hantera grupprocesser och leda grupper, kunna hantera kris och konflikter.
- har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning.
- är systematisk och noggrann samt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test
och utredningsmaterial.
Som skolpsykolog har du kontakt med elevhälsans professionsstöd i staden. Enheten erbjuder stöd- och
utbildningsinsatser till bl.a. psykologer genom konsultation, handledning och kompetensutveckling
löpande.


Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/5240
Kontakt
  • Andreas Kihlberg, 0761240561
Facklig företrädare
  • Sara Kahnberg LR, 08-50841351
  • Carolina Öystilä, 08-50841350
Publicerat 2020-12-29
Sista ansökningsdag 2021-02-17
Legitimationskrav Psykolog
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan