Skolsköterska Konradsbergsskolan deltid

Stockholms stad Utbildningsförvaltningen Konradsbergsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp,
med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och
kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan.
Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för
att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består
av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans
arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där
personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik
för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på
heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Vi har ett aktivt
demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter
från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott
bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever
i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam
som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal
utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer
arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal
inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt,
som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen
digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen
och som ett redskap när elever behöver anpassningar.

 

Arbetsbeskrivning

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp.

Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.


Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4208
Kontakt
  • Eva Andersson, 0761249983
Facklig företrädare
  • Anneli Johansson, 0761233786
Publicerat 2020-09-16
Sista ansökningsdag 2020-09-30
Legitimationskrav Sjuksköterska
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan