Skolsköterska till Årstadalsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska. Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2019-20 inrymmer ca 390 elever fördelat på 4 arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

Arbetsbeskrivning

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO. Arbetsuppgifter och ansvarsområden - värna om den enskilda elevens välbefinnande och hälsa i skolan - vara elevhälsans medicinska insats - samarbeta med skolläkaren på läkarmottagningen - bidra med medicinsk kompetens i EHT - arbeta förebyggande genom att följa elevernas hälsoutveckling - erbjuda regelbundna årsbundna hälsokontroller/hälsobesök - erbjuda vaccinationer enligt nationellt program - samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och instanser utanför skolan - ansvara för dokumentation och patientdatajournaler Vi är en skola för elever med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Tillsammans med elevhälsoteam och i samråd med skolledningen, ansvarar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. För att passa i rollen som skolsköterska på Årstadalsskolan tror vi att du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.
Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-07
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6101
Kontakt
  • Heidi Hård Af Segerstad, 0850847554
Facklig företrädare
  • Anneli Johansson, vårdförbundet, 08- 508 33 786
Publicerat 2019-11-19
Sista ansökningsdag 2019-12-03
Legitimationskrav Sjuksköterska
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan