Skolsköterska 80% till Smedshagsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Smedshagsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Smedshagsskolan är en mångkulturell F-9-skola med ca 350 elever och med visionen ”Hos oss kan alla nå sina drömmars mål”. Skolan är belägen i Hässelby Villastad och har ett högt socioekonomiskt index. Enheten är enparallellig och undervisningen sker i tvålärarsystem vilket innebär att man har två undervisande lärare som grundbemanning. Undervisningen sker med fokus på extra läsning och språkutvecklande arbetssätt. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och skolan har en bra It-standard. Smedshagsskolan är en personaltät skola som leds av rektor tillsammans med två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Arbetsbeskrivning

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer.

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan.

Arbetet innefattar samverkan med elever, vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO

Målbilder för Elevhälsan Smedshagskolans övergripande målbild gällande EHT är att:

• alla elever ska erhålla likvärdiga förutsättningar och likvärdig utbildning, detta för att kunna nå sina drömmars mål.

Undervisningen ska ha en planering med inkludering för elever med behov som är tydlig och väl förankrad med det centrala innehållet.

Smedshagskolans specifika målbild gällande EHT är att:

• alla elever ska synas och identifieras för att eventuellt komma ifråga för förbättringsåtgärder enligt elevhälsoplanen.

Elevhälsoplanen är ett styrdokument som hanterar:

• Dialog med elev och dess förälder/vårdnadshavare

• Utredning av elev och dess familjesituation

• Dokumentation av elevens nuläge och dess väg till det önskade tillståndet

• Anpassning/förändring av elevens bedömda resursbehov

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hp

Kravprofil och erfarenheter med en god samarbetsförmåga kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har en helhetssyn och ger uttryck för tydliga och höga förväntningar samt kan arbeta självständigt mot satta mål. Vi söker dig som har tydliga värderingar ur ett etiskt perspektiv och som styrs av dessa i avgörande möten och situationer. Meriterande: Tidigare arbetat som skolsköterska Folkhälsovetenskaplig kompetens Erfarenhet av arbete i journalsystemet PMO

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde så fort som möjligt enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3121
Kontakt
  • Suha Mariosh, 0850841757
Publicerat 2020-09-08
Sista ansökningsdag 2020-09-25
Legitimationskrav Sjuksköterska
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan