Skolsocionom till skolsocialateamets närvaroprogram

Stockholms Stad, Farsta SDF, Individ och Familj, Familjestödsenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Farsta stadsdelsområde växer och utvecklas, det byggs nya bostäder och förskolor. Området består av tio stadsdelar av skiftande karaktär med villaområden, tunnelbaneförorter och centrala Farsta med sin höghusbebyggelse. Det är nära till kommunikationer och till naturen samt Farsta centrum med butiker och restauranger. I Farsta bor cirka 58 000 invånare och inom Farsta stadsdelsförvaltning arbetar cirka 1 300 medarbetare.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi en skolsocionom, heltids projektanställning from 2020-08-15 tom 2022-05-31.

Familjestödsenheten är en del av avdelningen för individ och familjeomsorg i Farsta stadsdelsförvaltning. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20(23) år. Enhetens 33 medarbetare arbetar antingen på uppdrag av utredningsenheten för barn- och ungdom och eller från familjerna, ungdomarna/barnen själva. I uppdraget ingår att arbeta förebyggande, med frivilliga insatser samt efter beslut fattade av socialsekreterare enligt Socialtjänstlagen. All kontakt med enheten sker på frivillig basis.

Skolsocialateamet är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och två av Farstas kommunala grundskolor och består i dag av två medarbetare från socialtjänsten. Målgruppen är elever i årskurs 4-9 med hög frånvaro och låg måluppfyllelse.

Teamets arbete kommer under knappa 2 år utökas med ett närvaroprogram projektfinansierat genom ESF. Programmet riktas till elever i årskurs 8 och 9, med mål att öka antalet elever som gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Insatsen kommer i samhandling med skolan erbjudas elever med låg måluppfyllelse och till elevens vårdnadshavare.

Inom ramen för projektet kommer skolsocionomen att fylla i en tidrapport varje månad och en statusrapport där arbetet med målgruppen dokumenteras. Projektledningen kommer att hålla i workshops och metodseminarier med projektgruppens 7 skolsocionomer över staden och tillsammans med övriga medarbetare i de skolsociala teamen. Syftet är att erfarenhetsutbyte ska leda till metodutveckling och ökad likställighet över staden.

KVALIFIKATIONER Socionom eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Kunskap i MI (motiverande samtal). Vi söker dig som gillar att arbeta med ungdomar. Du är flexibel, lyhörd, har god initiativförmåga, lätt för att samarbeta, skapa relationer och har en inblick i ungdomskulturer.

I ditt personliga brev vill vi att du svarar på följande frågor: - Vilka ungdomsfrågor eller vilken problematik brinner du för och varför? - Varför anser du att det är viktigt att arbeta inkluderande och normkritiskt utifrån HBTQI+ frågor? Hur tänker du att det kan göras?

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande. Flexibla arbetstider kan förekomma.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Farsta stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.   

Enheten är snart HBTQ-certifierade via RFSL (delar har varit eller är certifierade) och arbetar inkluderande och normkritiskt. Det är därför mycket viktigt att du både ställer dig bakom detta och är delaktig i det arbetet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2020-08-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1652
Kontakt
  • Kristina Svärling , 08-50818080
Facklig företrädare
  • Saime Civas, Vision, 08-50818264
Publicerat 2020-04-07
Sista ansökningsdag 2020-04-21
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan