stadsutveckling-gron.png

Socialsekreterare/biståndshandläggare

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Enheten för Hemlösa

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Annonserad tjänst är förlagt till Boenderesursteamet som är organiserad under Vård och Omsorgssektionen på Enheten för Hemlösa. Teamet består av tre socialsekreterare/biståndshandläggare. Målgruppen är personer som har varit aktuella länge på Enheten för Hemlösa och som har en samsjuklighetsproblematik med stora stödbehov.

Övergripande mål

Att alla klienter som är aktuella på Boenderesurs-teamet skall ha ett stadigvarande boende

Delmål

•Kartlägga klienternas möjligheter att klara av ett självständigt och stadigvarande boende

•Arbeta för att stödja klienternas möjlighet till självförsörjning tex via ansökan om sjukersättning

•Att påbörja en process för samtliga klienter som syftar till en väg ut ur hemlöshet och mot att hitta ett så självständigt boende som möjligt

•Minska härbärgesplaceringar

•Erbjuda kostnadseffektiva boendelösningar på vägen ut ur hemlöshet.

Arbetsbeskrivning

Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga. I arbetet som socialsekreterare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Arbetet i Boenderesurs-teamet bygger på teamarbete som innefattar ett gemensamt ansvarstagande, ett nära samarbete, kunskapsutbyte och en grundsyn om att alla klienter är ett gemensamt ansvar.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt

Anställningsform Okänt
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/30
Kontakt
  • Joachim Litzen, 0850825339
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 08-50825580
  • Krisofer Pasquier, SACO, 08-50825082
Publicerat 2019-01-04
Sista ansökningsdag 2019-02-15
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan