Specialpedagog åk F-6 Hökarängsskolan

Hökarängsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning


"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit”

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola!

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten innefattar cirka 600 elever. Skolans profiler i åk 7-9 är basket, idrott, musik samt bild&form. Skolan har genomgått ett större ventilationsprojekt och flyttade sommaren 2019 tillbaka in i våra nyrenoverade lokaler.

Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Våra elever får utveckla sitt lärande och sina förmågor för att växa till självständiga individer som vågar ta för sig och tro på sig själva. Det är viktigt för oss att varje elev får den utmaning och den studiero som krävs för att utvecklas så långt som möjligt. Vi vill att våra elever ska trivas och lämna vår skola väl rustade för framtiden.
På Hökarängsskolan är personalen engagerad och har höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Vi erbjuder dig ett roligt och inspirerande arbete i en trivsam skola.

Det kollegiala lärandet är prioriterat, därför träffas arbetslagen i pedagogiska utvecklingsmöten varje vecka med fokus på att alla elever ska utvecklas maximalt genom kreativa lärprocesser. Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Från och med januari 2020 har vi nystartat vårt utvecklingsarbete med kompetensutveckling för all personal.

I vår elevhälsa arbetar skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsocionomer samt specialpedagoger.

Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Specialpedagog F-6.

Du kommer vara del av vår Elevhälsa där du bidrar med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt med åtgärdande elevarbete på individ- och gruppnivå. I rollen som specialpedagog bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Inom ramen för ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov samt medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram.

Du kommer även arbeta praktiskt med att ge elever stödinsatser så som att undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kommer vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning. I nära samarbete utvecklar du tillsammans med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan när det gäller anpassningar för elevers utveckling mot målen. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver vara bekväm att tala inför en större grupp vårdnadshavare och personal samt känna dig bekväm att uttrycka och driva arbetet vidare i samband med samverkansmöten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen. Du har god kunskap om NPF, språkstörning och läsinlärning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har god samarbetsförmåga och har förmågan att skapa gott samarbete och goda relationer.

Rollen som specialpedagog innebär att du är ansvarig för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du samarbetar med undervisande lärare samt lärare i Lärstudion/Särskild undervisningsgrupp, för att hitta fungerande arbetsformer i den ordinarie klassrumsundervisningen samt i stödundervisningen. Du arbetar med administration av åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel. Du är en del i elevhälsoteamet tillsammans med skolkuratorer, skolsocionomer, skolsköterska, studievägledare och skolledare.

Att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal har du lätt för. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Vidare är du initiativrik och lösningsinriktad.

Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter. Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för lärande, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Intresse för och erfarenhet av IT-pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200809
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/565
Kontakt
  • Tove Ellberg, 0850847800
Publicerat 2021-02-10
Sista ansökningsdag 2021-03-24

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan