Specialpedagog till Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Anna Whitlocks gymnasium

Anna Whitlocks gymnasium kommer att bli stadens största gymnasieskola med ca 2400 elever fullt utbyggd. Vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, kommer att finnas på flera program. Från och med hösten 2020 erbjuder vi också Individuellt Alternativ – specialpedagogisk profil inom AST.

Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018 med ca 700 elever i årskurs 1 och har nu 1400 elever i åk 1 och 2. Till nästa läsår blir vi 2200 elever.

Anna Whitlocks gymnasium är en skola för bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer att genomsyra verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan.

Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt - att erövra handlingskompetens.
För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete med högskolor/universitet, organisationer och företag.

För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare.

Elevhälsoteamet kommer nu att utökas ytterligare när antalet elever ökar år 3. Teamet leds av en utvecklingsledare som även är medlem i elevhälsan. Varje medlem av elevhälsoteamet ingår även i varsitt undervisningsteam.

Skolan organiseras i programöverskridande undervisningsteam som leds av karriärlärare. Vi har sex team nu och räknar med en utökning till nio till nästa år. EHT utgör också ett team som leds av en person i den gruppen.

Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se

Den här annonsen riktar sig till dig som är specialpedagog.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med skolledning och lärare utvecklar elevhälsoteamet rutiner och arbetssätt för elevhälsan på Anna Whitlocks gymnasium. Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå och ska stödja elevernas utveckling mot målen. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ingår att informera, föreläsa och leda relevant utbildning.

Förutom dina arbetsuppgifter som specialpedagog (och undervisande lärare), kommer du tillsammans med dina kollegor att delta i och bidra till det roliga och utmanande arbetet med att fortsätta att driva en nystartad skola. Till en början kommer stort fokus att ligga på att konkretisera och omsätta skolans vision till undervisning och lärande för våra elever.

På grund av att skolan är i ett uppbyggnadsskede kommer tjänsten inte att innehålla någon undervisning i klass nästa läsår, men därefter ingår det i tjänsten att ha viss egen undervisning.


Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har examen som specialpedagog. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet. I din ansökan har du bifogat examensbevis, lärarlegitimation och behörighetsförteckning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har kompetens som innebär att du:
• har ett stort intresse av att bygga upp en ny verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet,uthållighet och kreativitet
• med en holistisk syn på skolans verksamhet är med och tar ansvar för hela skolans utveckling
• har djupa och breda ämneskunskaper inom specialpedagogik och undervisning
• ser som självklart att samverka med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag
• har ett stort engagemang i undervisningoch lärande och arbetar för alla elevers utveckling
• stödjer lärare i att skapa en trygg och tillgänglig lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
• reflekterar över din praktik och hur den kan utvecklas genom utvärdering och tillämpning av aktuell forskning
• är van att använda digitala verktyg som stöd för tillgänglig undervisning men även för pedagogisk administration
• strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt
• har tankar om hur skolans vision kan omsättas i undervisning och lärande

Det är meriterande om du varit med och byggt upp liknande verksamhet, liksom att du i olika sammanhang har bidragit till kollegors kunskapsutveckling.
Är du den vi söker?
Vi kommer läsa ansökningar och börja intervjua under annonstiden, så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. För att vara komplett ska den innehålla:
• CV
• personligt brev
• lärarlegitimation med behörighetsförteckning
• andra betyg och handlingar som styrker ditt CV.
Övrigt
Om du blir inbjuden till intervju och därefter erbjuden anställning, behöver du visa upp ett aktuellt
utdrag ur polisens belastningsregister.
Vid eventuell övertalighet inom utbildningsförvaltningen kan tjänsten komma att tas i anspråk.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200805
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1366
Kontakt
  • Annica Tengbom Ödén, 0850834453
Publicerat 2020-05-27
Sista ansökningsdag 2020-06-10
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan