Vi söker en rektor till Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Till förskoleenhet Årsta 3 söker vi nu en rektor som vill göra skillnad med barnets bästa i fokus!

Enheten består av fem förskolor: Solrosen, Kullerbyttan, Skagersvägen, Årstaliden och Årstaängen. Det är 19 avdelningar med cirka 300 barn samt ca 65 medarbetare. Den pedagogiska dokumentationen visar vägen för pedagogerna i det projektinriktade arbetet och är en utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet. Engagemanget för kultur är stort inom enheten vilket medfört ett fokus på litteratur, språk och teater. Detta har lett till att vi har ett kulturombud på varje förskola. Alla förskolor inom enheten ligger geografiskt nära varandra och med närhet till naturen.

Enheten växer och i slutet av året öppnas en ny konceptförskola. Det innebär att lokalerna är utformade på ett sätt som bjuder in till ökad samverkan och samspel mellan medarbetare och barn på förskolan. Gården är designad för utforskande och motoriska utmaningar. De pedagogiska miljöerna kommer ha stort fokus på utforskande där undervisningen har en central roll.

Som rektor…

….ansvarar du för personal-, budget-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor. Du leder och fördelar arbetet och har ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar. I organisationen finns två biträdande rektorer samt en administratör som tillsammans med dig utgör enhetens ledningsgrupp. Du får ett gediget stöd från centrala stödfunktioner inom avdelningen där du som rektor har ett nära samarbete med HR, controller, stödteam och övriga funktioner.

Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef samt stadsdelsområdets rektorer från totalt 11 enheter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen på förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör. Att skapa likvärdiga förskolor är fokus i Enskede-Årsta-Vantör, där vi gemensamt arbetar utifrån skollag och läroplan. Detta innebär att leda och utveckla förskolan för att skapa en likvärdig utbildning.

Från och med januari 2018 ingår förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör i ett forsknings- och utvecklingsprogram; Flerstämmig undervisning i förskolan i samarbete med Malmö Universitet. Här har rektor tillsammans med medverkande förskollärare möjligheten att vidareutveckla utbildningen och säkerställa att den vilar på en vetenskaplig grund som kopplar samman forskning och praktik. I programmet får du som rektor möta kollegor nationellt i ett kollegialt lärande. Forskningsprogrammet är vårt verktyg i utvecklingen av förskolans utbildning utifrån den reviderade läroplanen som träder ikraft den 1 juli 2019.

Enskede-Årsta-Vantör är den första och det enda stadsdelsområdet i Stockholms stad som använder ett kostdatasystem i förskolornas tillagningskök. Införandet av kostdatasystemet har bidragit till att andelen ekologiska livsmedel har ökat, matsvinnet har minskat och vi säkerställer att barnen serveras näringsriktig mat med hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om flerstämmig undervisning och kostdatasystemet.

Kvalifikationer

Till den här rollen söker vi dig som har:
• pedagogisk högskoleexamen
• flerårig dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet inom förskola med innefattande personal-, budget-, kvalitets- och lokalansvar
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet system

Det är meriterande med:

  • slutförd eller pågående rektorsprogram
  • erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
  • erfarenhet eller intresse för jämställdhets-, mångfalds- och bemötandefrågor

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid följande kompetenser:

Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och mycket god förmåga att engagera andra och inspirerar till arbetsglädje. För dig är ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och samverkar på ett förtroendefullt sätt med barn, föräldrar, medarbetare och ledning. Att vara mål- och kvalitetsorienterad och att driva ditt arbete framåt med stort fokus på kvalitet är en självklarhet för dig. Du stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Vidare är du lösningsorienterad, uthållig och flexibel. Du är tydlig och strukturerad med en förmåga att snabbt bilda dig en helhetssyn och utifrån det kunna fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5553
Kontakt
  • Nozha Amezeane, HR-konsult, nozha.amezeane@hotmail.com 08-508 11 716
  • Karin Åberg, Avdelningschef, 08-508 20 495
  • Christina Agewall, Bitr. avdelningschef, 08- 508 201 09
Facklig företrädare
  • Karin Wrannik, Ledarna , 076-129 07 50
  • Olle Petterson, Lärarförbundet , 076- 122 17 43
  • Anne Sulkanen, Kommunal , 076- 825 43 05
Publicerat 2019-09-23
Sista ansökningsdag 2019-10-14
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan