Biståndshandläggare Äldreomsorg

Stockholms Stad, Norrmalm SDF, Äldre- och socialtjänstavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har ca 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, life science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna.

Arbetsplatsbeskrivning

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet och underhåll av parker utförs på allra bästa sätt åt Norrmalmsborna. Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med ständiga förbättringar som ger verksamheten kundfokus, effektiva arbetsprocesser och delaktiga medarbetare.

Beställarenheten äldreomsorg består av 28 medarbetare. I ledningsgruppen ingår enhetschef, två biträdande enhetschefer och en metodutvecklare. Enhetens arbete är organiserat i sex olika team. Fyra team arbetar med personer som bor i eget boende, ett team arbetar med personer som bor på vård- och omsorgsboende och ett team har särskild kompetens inom missbruk och socialpsykiatri. Enheten har stöd av administratörer som sköter fakturahantering och viss avgiftshantering. Enheten har nyligen infört en stödfunktion i handläggargruppen i form av en mentor som bland annat ansvarar för introduktion och handledning av nyanställda under de första sex månaderna.

Arbetsbeskrivning

Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen gör du kvalificerade utredningar, fattar beslut och följer upp insatser enligt gällande lagstiftning och delegation. Du ansvarar och driver självständigt hela processen i dina ärenden. Du förväntas utöva ett aktivt medarbetarskap genom att vara insatt i verksamhetens mål och förväntade resultat, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och vara delaktig i att utveckla verksamheten. Samverkan och samarbete med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet som biståndshandläggare där du som medarbetare är delaktig i enhetens samverkansarbete. Kommunikation och samarbete med kollegor är också en viktig del eftersom vi arbetar i team med gemensamt ansvar.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av Stockholms stads verksamhetssystem. Har du arbetat inom äldreomsorg tex hemtjänst, äldreboende eller andra serviceyrken är det en erfarenhet vi lägger vikt vid.

Du arbetar självständigt och strukturerat genom att prioritera, organisera och planera ditt arbete väl. Du är lugn, flexibel och stabil samt har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Arbetet består till stor del av dokumentation och möten och det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl både i tal som skrift. Vi kommer att lägga vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm stad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1259
Kontakt
  • Johanna Naucler/bitr.enhetschef, 08-50809057
  • Emelie Ekelöf/bitr.enhetschef, 08-50809386
Facklig företrädare
  • Maria Lundqvist, SACO, 08-50809093
  • Karin Skog, SACO, 08-50809055
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-03-26
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan