Elinsborgsskolan söker mellanstadielärare/förstelärare i NO

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 340 elever med 2 klasser/årskurs. Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. På vår skola ser vi mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen. Just nu har vi ca 40
språk representerade på vår skola. På Elinsborgsskolan finns även en förberedelseklass, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp. För åk 4-6 har skolan en musikprofil och en simsatsning upp till åk 6. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan, Kungliga musikhögskolan.
Skolan ligger vid Järvafältet vilket ger optimala förutsättningar att samarbeta med Eggebygårds naturskola. Våra prioriterade arbetsområden är språkutveckling, kollegialt utbyte, trygghet och studiero samt kompetensutveckling kring digitalisering. Skolan har kollegialt utbyte för all personal utifrån aktuella teman. Fritidshemmets verksamhet har ett pågående utvecklingsarbete kring LGR11 och att utveckla rastverksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritids är väl förankrat vilket möjliggör för elevens lärande under hela skoldagen på Elinsborgsskolan.

Skolans förstelärare leder arbete kring bl.a. Skolutveckling, kollegialt utbyte, betyg och bedömning.

Läs mer på: https://elinsborgsskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Förstelärarna ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning och skolutveckling. De ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till att alla skolans elever når målen. Det övergripande fokuset ska ligga på att resultaten höjs för alla skolans elever. Det kräver att skolan utvecklar arbetsformer som ger högre resultat. Förstelärarna ska stötta rektor i det pedagogiska ledarskapet. De ska vara positiva kulturbärare, bidra med utveckling av undervisning,
heldagsperspektiv, kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme. Arbeta för trygg lärandemiljö och tro på alla elevers förmåga att lära.

Denna tjänst är riktad mot att driva arbetet kring hållbar utveckling, miljömedvetenhet och NO-ämnen samt teknik.

SKUT träffas enligt fastlagt kalendarium, ansvarar för och leder PEK, pedagogiska konferenser. Förstelärarna ska samordna och vara pådrivande i utvecklingsarbetet på skolan. De ansvarar för att budgetramen för ”gemensamt konto”/läromedelsbudget hålls.

Förstelärarna handleder kollegor, stöttar vid rättning av nationella prov, planerar studiedagar och kollegialt utbyte. Tar även emot VFU kandidater och är karriärlärare på heltid. Förstelärarna har par/grupp uppdrag samt enskilda uppdrag som ses över för varje läsår. Förstelärarna är samtalspartner kring elevresultat mot olika årskurser.


 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare inom NO-ämnen. Du ska genom dokumentation kunna uppvisa och redovisa minst 4 års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Du ska ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen för alla skolans elever. 

Du ska vara särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Du ska vilja leda och coacha dina kollegor i olika undervisningsstrategier.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är ett av skolans högst prioriterade åtaganden. Vi förväntar oss att du har en helhetssyn på elevernas lärande och är nyfiken på att utveckla din profession hos oss. Vi ser att du har en positiv inställning till kollegialt lärande.

Du ser samarbete som en förutsättning att genomföra uppdraget i syfte att ge eleverna en trygg och lärande miljö.

Tjänsten innefattar även nära kontakt med vårdnadshavare och samverkan med Elevhälsoteamet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast/ enl. överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Tensta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3450
Kontakt
  • Terhi Sörensen, 08-50803802
  • Anna-Maria Thun/bitr.rektor, 08-50803801
  • Monica Portin, 08-50803857
Facklig företrädare
  • Katja Bejbrant LR, 08-508 803 00
  • Marcus Nilsson, Lärarförbundet, 08-508 803 00
Publicerat 2020-07-07
Sista ansökningsdag 2020-07-28
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan