Skolkurator till Elinsbrgsskolan och Gullingeskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Elinsborgsskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. På Elinsborgsskolan ser vi mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen. Just nu har vi ca 40 språk representerade på vår skola. Skolan är en F-6 skola med två klasser/årskurs. Elinsborgsskolan har även en förberedelseklass, FK, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp, LK. För åk 4-6 har skolan en musikprofil. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan. Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Skolan ligger nära Järvafältet vilket ger optimala förutsättningar att samarbeta med Eggebygårds naturskola. Våra prioriterade arbetsområden är språkutveckling, kollegialt utbyte, trygghet och studiero och kompetensutveckling kring digitalisering. Skolan planerar in kollegialt utbyte utifrån olika teman. Fritidshemmets verksamhet har ett pågående utvecklingsarbete kopplat till LGR11 samt möjliggör elevens lärande under hela skoldagen på Elinsborgsskolan. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritids är väl förankrat. Vi satsar extra resurser för att våra elever ska bli simkunniga och få betyg i idrott och hälsa. Läs mer på http://elinsborgsskolan.stockholm.se

Skolans förstelärare leder arbete kring bl.a. Skolutveckling, kollegialt lärande, betyg och bedömning. 

Gullingeskolan, "den lilla skolan för elever med stora drömmar", satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor. Det är självklart för oss att inrikta oss på språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Gullingeskolan är en dynamisk skola som präglas av höga förväntningar på elever och personal. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra. Vi är en F-6 skola med ca 300 elever och omfattas dessutom av grundsärskola samt fritidshem. Vi ligger centralt beläget i Tensta nära kommunikationer. På promenadavstånd finns skogar och ängar med bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall som vi använder i vår undervisning. Vår engagerade och kompetenta personal ser det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet för att ge våra elever en hög kunskapsutveckling. Skolans förstelärare tillsammans med skolledning bedriver ett utvecklingsarbete kring social, digital och pedagogisk utveckling för all personal.

Arbetsbeskrivning

Som skolkurator kommer du att vara en viktig del i Elinsborgsskolans och Gullingeskolans trygghetsteam och arbeta kring trygghet, likabehandling samt det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Du kommer i första hand arbeta med enskilda elever men också mot grupper med värdegrundsarbete för att öka tryggheten och studieron på skolan.

Du planerar arbetet i dialog med rektor och de övriga i skolans elevhälsoteam. 

Som person är du glad, engagerad och positiv. Du ser möjligheter och tycker om att arbeta i team. Du är strukturerad samt har förmåga att härbärgera och agera med eftertänksamhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och samtala med elever och vårdnadshavare.

Det strukturella arbetet på en övergripande nivå syftar att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Följande punkter ingår i arbetet:

- Samtal med elever enskilt och i grupp samt arbete med våra klasser.

- Driva skolans trygghetsarbete i trygghetsteamet samt arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling bland eleverna.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever och grupper.

- Föräldrasamtal

- Konsultation av skolpersonal. Exempelvis bidra med kunskaper om sociala risk- och skyddsfaktorer, samhällets stödsystem och resurser.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner inom värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Tillsammans med skolans elevhälsoteam och i samverkan med övrig personal arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 210 hp.

Tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde en.l överenskommlse/snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 90-100%
Ort Tensta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3439
Kontakt
  • Anna-Maria Thun, 0850803801
  • Terhi Sörensen, 0850803802
  • Monica Portin, 0850803857
Facklig företrädare
  • Katja Bejbrant, LR, 08-508 03 800
  • Marcus Nilsson, Lärarförbundet, 08-508 03 800
  • Jessica Solkarin, Kommunal, 08-508 03 800
Publicerat 2020-07-06
Sista ansökningsdag 2020-08-02
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan