_3C41501.jpg

Enhetschef till Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall , Projekt, Anslutning

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Avdelningen Projekt ansvarar för genomförandet av bygg- och anläggningsprojekt, utredningar och specialistkompetens i ledningsnätsnära frågor, samt geografiska informationssystem och karthantering på Stockholm Vatten.

Vid ett nybygge eller en större ombyggnation är anslutningsenheten ingången för byggherren/fastighetsägaren för att bli ansluten till VA-nätet. Enheten planerar och genomför ny- och ombyggnad av VA-serviser och vattenmätarplatser samt utför installationsbesiktning. Enheten ansvarar även för bolagets fettavskiljarverksamhet, beräknar anläggningsavgifter och skriver anvisningar i servis, vattenmätar- och installationsfrågor. Enheten ansvarar också för att upprätta nybyggnadskartor med teknisk beskrivning.

Vill du vara med och bygga morgondagens Stockholm? Avdelningen Projekt på Stockholm Vatten och Avfall söker en ny enhetschef till vår enhet Anslutning. Vi söker en chef som vill vara med och leda och fortsätta utveckla enheten och bidra till att vår stora avdelning blir det väloljade maskineri vi behöver för att möta externa och interna krav och förväntningar.

Avdelningen Projekt ansvarar för investeringsverksamheten på Stockholm Vatten och Avfall och driver ett stort antal infrastrukturprojekt samt exploateringsprojekt. En central del i avdelningens verksamhet är att ansluta och koppla in kunder i takt med att staden växer och förändras, och vi söker nu en ny enhetschef till enheten Anslutning.

Arbetsuppgifter och utmaningar

Enhetschef Anslutning ansvarar för att enheten sköter uppdraget att genomföra ny- och ombyggnad av VA-serviser och vattenmätarplatser, utföra besiktning, sköta bolagets fettavskiljarverksamhet, beräkna anläggningsavgifter och skriva anvisningar. Enhetschefen ansvarar också för att leda och utveckla enhetens verksamhet genom att motivera och entusiasmera medarbetarna. Sköta kontakter med övriga delar av bolaget, Stockholms stad, Huddinge kommun, konsulter, entreprenörer och övriga för uppdragets genomförande nödvändiga kontakter. Med ett innovativt synsätt ska enhetschefen planera, leda, utveckla och följa upp arbetet i sitt team om 12 personer. Dina arbetsuppgifter kommer innebära:

  • Ansvar för att mål uppfylls inom beslutade ramar samt befogenhet att fatta de beslut som behövs
  • Kvalitetsansvar för enhetens processer samt utveckling av dessa
  • Ansvara för att enheten effektiviseras och samarbetar på bästa sätt.
  • Attestansvar och befogenhet enligt attestbrev
  • Personalansvar och befogenhet att fatta beslut enligt delegation
  • Ansvar för säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och miljöarbete inom enheten samt befogenhet att fatta nödvändiga beslut därom

Du sitter i avdelningens ledningsgrupp och som enhetschef rapporterar du till Avdelningschef Projekt.

I denna tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av samhällsbyggnad samt exploateringsfrågor. Din VA-bakgrund är viktig och du har goda kunskaper om VA-lagstiftningen, lagen om allmänna vattentjänster. Vi vill också att du har erfarenhet av att ha arbetat i en kundorienterad verksamhet och kan uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av ekonomi, hantering av budget och personalansvar samt entrepenadjuridik är meriterande.

Som person har du goda ledaregenskaper samt har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.  Du har ett mål- och resultatorienterat ledarskap där du skapar delaktighet och inflytande samt ger förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare utvecklas och tar ansvar i sina roller. Vi ser att du är van att fatta beslut och har en god kommunikativ förmåga. Vidare skapar du goda relationer både internt och externt. Du har lätt till samarbete och är pedagogisk med god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska. Som person är du driven och målinriktad och arbetar med struktur och noggrannhet. Du är utvecklingsorienterad och strävar efter att utveckla dig själv, din enhet och den övriga organisationen.

Ansökan

Låter det intressant? Skicka då in din ansökan via extern webb senast den 16 augusti 2020. Begåvning- och personlighetstest kan bli aktuellt som en del i urvalet. 

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du avdelningschef Jenny Bengtsson på tfn 08-522 12217.

Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via vår växel 08-522 120 00.

Mer om oss

Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Vi har redan gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av andra rekryteringssajter, annons- och mediesäljare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ulvsunda
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3395
Publicerat 2020-07-13
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan