Skolpsykolog på spännande Vällingbyskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vill du vara med på en spännande och nytänkande utvecklingsresa? Välkommen då till Vällingbyskolan!

 

Arbetsplatsbeskrivning

Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum. På skolan går ca 800 elever som bor i närområdet i och runt ABC-staden Vällingbys alla bostadsområden. Vår skolbyggnad är en K-märkt, häftig, funkisbyggnad med en stor inbjudande skolgård och härliga grönområden runt om. Vällingbyskolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete med ett stort fokus på språkutveckling, matematisk utveckling, social utveckling samt rörelse för lärande. Vällingbyskolan har också initierat en stor fritidssatsning i syfte att öka samarbetet mellan skola och fritids och att använda allas kompetens på bästa sätt. Även fritidsverksamheten kommer att arbeta med ovan nämnda fokusområden och kompensatoriska arbetsmoment på eftermiddagens fritidsverksamhet. Vi strävar efter att vara det självklara valet för elever och föräldrar i Vällingby. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande och som består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare som leds av skolans rektor. Vi kommer arbeta vidare med Anna Borg, Skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm, i vårt samarbete kring utveckling av Vällingbyskolans elevhälsoarbete.
På skolan har vi pedagogiska luncher där vår kökspersonal lagar all mat i skolans eget kök. Läs mer om skolan på https://vallingbyskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Skolpsykologen på Vällingbyskolan verkar för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå genom att tillföra ett psykologiskt perspektiv på elevers lärande, utveckling och hälsa. Att genom en helhetssyn och ett salutogent förhållningssätt bidra till så goda förutsättningar som möjligt för alla elevers utveckling och lärande. Ditt arbete kan punktvis beskrivas så här.

Psykologarbete på grupp- och organisationsnivå
- Konsultation och handledning till skolans personal
- Utbildning och fortbildning till skolans personal
- Samverkan - Medverkan i elevhälsoteam, EHT
- Utvecklingsuppdrag på grupp och/eller organisationsnivå
- Krishantering
- Egen fortbildning och professionsstöd

Individinriktat psykologarbete
- Utredningsuppdrag (intellektuell funktionsnedsättning)
- Stödjande, vägledande och psykoedukativa samtal med elever, vårdnadshavare och närstående
- Dokumentation, journalföring

Skolan har under vårterminen arbetat aktivt med att uppdatera och förankra Vällingbyskolans elevhälsoplan för att förtydliga arbetet inom EHT och den röda tråden mellan de olika yrkeskategorierna i syfte att gynna elevernas utveckling på ett så bra sätt som möjligt.

Vem är du som vi söker?

Du är en person som älskar ditt arbete och utför det med stort engagemang. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat. Du är bra på att kommunicera och värnar om goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Du har en vilja att agera förebild och en drivkraft att vara med och utveckla vår skola. Du vill både bidra till och hänge dig i Vällingbyskolans fortsatta utvecklingsarbete och i det vara en viktig del i ett medvetet proaktivt elevhälsoarbete.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 200108
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60-80 %
Ort Vällingby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6052
Kontakt
  • Kenneth Wielinder, 0761205855
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-10
Legitimationskrav Psykolog
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan