Specialpedagog/speciallärare - spännande arbete lågstadiet

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vill du vara med på en spännande och nytänkande utvecklingsresa? Välkommen då till Vällingbyskolan!

 

Arbetsplatsbeskrivning

Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum. På skolan går ca 820 elever som bor i närområdet i och runt ABC staden Vällingby. Vår skolbyggnad är en K-märkt, häftig, funkisbyggnad med en stor inbjudande skolgård och härliga grönområden runt om. Vällingbyskolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete med ett stort fokus på språkutveckling, matematisk utveckling, social utveckling samt rörelse för lärande. Vi har också inför detta år valt att arbete med 1-2 uttalade, enkla men viktiga, arbetsmoment för att verkligen vara en kompensatorisk skola. Vällingbyskolan har också initierat en stor fritidssatsning i syfte att öka samarbetet mellan skola och fritids och att använda allas kompetens på bästa sätt. Även fritidsverksamheten kommer att arbeta med ovan nämnda fokusområden och kompensatoriska arbetsmoment på eftermiddagens fritidsverksamhet.

Vällingbyskolan har också ett samarbete med Botkyrka kommun kring ett mycket intressant läsprojekt som heter – Läsa äger. Sök gärna på nätet på Läsa äger Botkyrka om du vill veta mer.

Vi strävar efter att vara det självklara valet för elever och föräldrar i Vällingby. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande och som består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare i samt biträdande rektor. Skolan har varit med i ett skolgårdsprojekt, som har resulterat i en förbättrad skolgård utifrån förslag från elever och personal. Vi har stora möjligheter att flytta ut klassrummet till närområdet då det finns närhet till stor fotbollsplan, skogen, lekparker och grönområden. På skolan har vi pedagogiska luncher där vår kökspersonal lagar all mat i skolans eget kök. Läs mer på https://vallingbyskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Du är en av två specialpedagoger/speciallärare som arbetar på lågstadiet tillsammans med en SVA-lärare, lärarkollegiet, fritidsstöd i klassrummet och två biträdande rektorer. Ditt arbete kan punktvis beskrivas så här.

  • Genomföra screening/kartläggning i samarbete med lärarna i matematik och svenska för att åskådliggöra vilka behov som efterfrågas hos enskilda elever och grupper
  • Genomföra screening i samarbete med lärarna för att tidigt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi vill då metodiskt arbeta med läsduschande verksamhet enskilt eller i grupp med dessa elever för att sedan kunna återgå till ordinarie undervisning. Vid behov förstås remittera till logoped för dyslexiutredning.
  • Prioritera, planera, genomföra och följa upp specialundervisning tillsammans med kollegor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Vi har upparbetat ett arbetssätt att regelbundet under terminen göra avstämningar för att rikta/rikta om samarbete och stödinsatser för alla eleverna bästa utveckling.
  • Handleda/coacha personal både enskilt och i grupp utifrån kunskap om barn/elevers särskilda behov
  • Vara en viktig del i ett medvetet proaktivt elevhälsoarbete.
  • Du är en naturlig och viktig del i hela skolans elevhälsoarbete.
  • Du kommer vara en del i ett påbörjat utvecklingsarbete med hur vi arbetar med elever med särskilda utmaningar/dubbelutmaningar byggt på handledning av Anna Borg, KIND, Karolinska Institutet.

Skolan har under vårterminen arbetat aktivt med att uppdatera Vällingbyskolans elevhälsoplan för att förtydliga arbetet inom EHT och den röda tråden mellan de olika yrkeskategorierna i syfte att gynna elevernas utveckling på ett så bra sätt som möjligt.

Vem är du som vi söker?

Du är en person som älskar ditt arbete och utför det med stort engagemang. Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat. Du ställer höga krav på dina medarbetare. Du är bra på att kommunicera och värnar om goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Du har en vilja att agera förebild för medarbetare och en drivkraft att vara med och utveckla vår skola. Du vill både bidra till och hänge dig i Vällingbyskolans fortsatta utvecklingsarbete.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Vällingby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4840
Kontakt
  • Eva Axelsson, 076-120 58 30
  • Anita Gustavsson, 0850805808
Publicerat 2019-08-09
Sista ansökningsdag 2019-09-01
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan