Engagerad läspedagog/skolbibliotekarie till Söderholmsskolan

Stockholms Stad, Söderholmsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Söderholmsskolan är en skola och arbetsplats med hjärta där liten som stor ska må gott i kropp och knopp! Skolan är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 370 elever från förskoleklass till åk 6 samt 60 personal. Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6ab samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Arbetsbeskrivning

Du har en mycket god pedagogisk förmåga. Du har förmåga att väcka läsglädje och inspirera eleverna på olika sätt, till exempel genom olika läs- och skrivrelaterade aktiviteter. Du presenterar och för ut information på ett intressant och tydligt sätt. En stor del av arbetet handlar om att undervisa och vägleda i källkritik och informationssökning. Du är självständig och kreativ. Eftersom det är du som strukturerar och planerar bibliotekets verksamhet krävs en mycket god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga att hålla många bollar i luften. Du är serviceinriktad och lyhörd för olika användares behov och förutsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn med andra modersmål än svenska och barn med lässvårigheter.

Du behöver veta att vi på Söderholmsskolan vill att ett skolbibliotek:

- Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision och samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande

-Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld

-Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier

-Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser

-Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Kompetenskrav

En skolbibliotekaries arbete handlar om att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotekarien har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder.

En god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning. Det är betydelsefullt att kunna arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.

Uppdraget kräver god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Skolbibliotekarien ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar.

Att särskilt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar är centralt. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Skolbibliotekarien bör också vara involverad i skolans värdegrundsarbete och arbeta aktivt för elevinflytande.

En lämplig utbildning är examen i Biblioteks- och Informationsvetenskap.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Vårberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2638
Kontakt
  • Lena Johansson, 08 50847278
Publicerat 2020-09-11
Sista ansökningsdag 2020-09-25
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan