Speciallärare med försteläraruppdrag inriktning tal/språk/kommunikation

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Alviksskolan är en kommunal F-9 skola i Bromma som är integrerad i Stockholms enda F-9 skola för elever med hörselanpassning. Skolan har cirka 1000 elever och här jobbar cirka 180 anställda med att sätta eleven i fokus under hela skoldagen. Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start på Alviksskolan. Våra medarbetare är engagerade, har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan. Vi tar gemensamt ansvar på skolan för att göra roliga saker och trivas på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha kul på jobbet tillsammans med kollegor och elever! På Alviksskolan har vi ett formativt förhållningssätt, vi gillar att utveckla nya undervisningsmetoder för att mötet mellan elever och oss vuxna på skolan ska bli så bra som möjligt.  

Läs mer på http://alviksskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare kommer du att ha en central roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet i svenska/tal-, språk-, kommunikation på Alviksskolan. Syftet med insatsen är att öka elevernas måluppfyllelse i alla skolans årskurser. Uppdraget innebär också att utifrån resultat av aktuell forskning sprida och omsätta detta arbete i praktiken såväl på klassrumsnivå som organisationsnivå där du kommer att ha en ledande roll i form av konsultation och handledning. Du ska kunna inspirera andra och tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

 Den största delen av din tjänst kommer du att undervisa i hörselklasserna åk 4-9. Den övriga tiden kommer du att handleda kollegor på den egna skolan men även kollegor på andra skolor. Det kan även handla om att leda workshops, intern fortbildning samt tydliggöra arbetssätt genom att visa på egna exempel. Du kommer tillsammans med skolledning och andra förstelärare ta fram strategier och handlingsplaner samt skapa tydliga processer för lärarna på skolan i enlighet med skolans vision.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består i att planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete för enskild elev som i grupp har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. 

Agera samtalspartner för kollegor och föräldrar såväl internt som externt, till elever med språk- och kommunikationshinder samt utbyta kunskaper med personer, såväl med som utan specialistkunskaper inom området. Detta kan t ex handla om samarbete med logoped, hörselhabilitering, pedagoger på Alviksskolan liksom pedagoger i hemkommunen.

Du ska i samverkan med övriga lärare, pedagoger kartlägga och beskriva hur olika lärandemiljöer och åtgärder kan påverka lärande och utveckling för elever med variationer i den språkliga förmågan.

Du kommer även att undervisa elever enskilt och/eller i grupp som har svårigheter inom området tal-, språk- och kommunikation. 

Du ska hålla dig uppdaterad i aktuell forskning kring variationer i språklig förmåga i relation till andra funktionsnedsättningar samt relationen mellan språklig förmåga och flerspråkighet.

 
Kvalifikationer

 • Lärarbehörighet och legitimation för årskurserna 4-9 i svenska/språk.
 • Påbyggnadsutbildning till speciallärare/specialpedagog med inriktning tal-, språk- och kommunikation.
 • Du kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

 Du ska som förstelärare besitta särskild yrkesskicklighet med vilket vi avser följande;

 • Du ska ha gedigna ämneskunskaper såväl ämnesdidaktiskt som allmändidaktiskt.
 • Du ska vara väl förtrogen med aktuell forskning inom området tal-, språk- och kommunikation.
 • Du ska genom ditt sätt att undervisa få elever att prestera goda resultat.
 • Du ska vara intresserad av att utveckla din egen professionalism och att driva utveckling.
 • Du ska visa goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor.
 • Du ska behärska en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 2019-01-09.  Intervjuer kan ske under annonseringstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-09
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Alvik, Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6974
Kontakt
 • Ulla Wettring, biträdande rektor, ulla.wettring@stockholm.se
Facklig företrädare
 • Petra Rosengren-Burén, Lärarförbundet., petra.buren@stockholm.se
 • Åsa Åkerstedt, Lärarnas Riksförbund., asa.akerstedt@stockholm.se
Publicerat 2018-10-31
Sista ansökningsdag 2018-11-23
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet