FÖRSKOLECHEF-med ett engagerat ledarskap

Stockholms Stad, Älvsjö SDF, Barn, unga och vuxna, Förskoleenhet 5

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning
Stockholm växer som aldrig förr och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Älvsjö är ett attraktivt stadsdelsområde där många vill bo. Här planeras flera nya bostadsområden. Befolkningsmässigt är området det minsta i staden och arbetet vid förvaltningen präglas därför av närhet mellan de olika verksamhetsområdena. Det interna samarbetet underlättas därmed och möjligheten till kunskap om andra områden är stor. Arbetet kännetecknas av professionalitet delaktighet. Älvsjös förskolor håller hög kvalitet med goda resultat. År 2017 hade Älvsjös förskolor stadens bästa resultat i den årliga förskoleundersökningen. 

Verksamhetsområdets gemensamma uppdrag är att främja lärande och utveckling samt att i samverkan med skola och andra myndigheter arbeta med förebyggande insatser riktade till barn, ungdomar och deras föräldrar. Verksamheterna är mål- och resultatstyrda med höga krav på kvalitet inom tilldelad budget.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som förskolechef omfattar ansvar för en resultatenhet bestående av tre förskolor i Solberga. Enheten har sammanlagt 10 förskolegrupper och ca 35 pedagoger. Det kan också bli aktuellt att ansvara för att öppna en ny förskola med fyra grupper i det nya bostadsområdet "Älvsjöstaden". Du kommer att ingå i den övergripande ledningsfunktionen tillsammans med stadsdelens övriga förskolechefer och avdelningschefen. Som stöd i uppdraget har du en pedagogisk ledare och en administrativ assistent. Du kommer att erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling och annat nödvändigt stöd för uppdraget.

I uppdraget ingår;

- att ha det övergripande verksamhets- och resultatansvaret för enheten
- att kombinera det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet med ett effektivt
   resursutnyttjande och genomtänkta prioriteringar,
- att ta tillvara personalens kompetens och göra de medansvariga i förskolans
   utveckling,
- att verka för barns och föräldrars delaktighet och inflytande,
- att samverka med andra enheter inom förvaltningen.

Kvalifikationer

Du;
- har flerårig erfarenhet som ledare för en stor förskoleenhet, 
- är väl förankrad i de  styrdokument som gäller för förskolan,
- har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
- har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete,
- kan entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål,
- har förmåga att följa upp och utvärdera verksamheten så att god kvalitet uppnås.

Dina formella meriter är viktiga, men stor vikt kommer också att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Det är den samlade bilden av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som är avgörande. Förvaltningen eftersträvar en balans när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Älvsjö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/2249
Kontakt
  • Göran Sjödin Verksamhetsområdeschef, 076 508 21 070
Facklig företrädare
  • Olle Pettersson Lärarförbundet , 076 12 21 743
  • Karin Wrannvik Ledarna , 076-12 90 750
Publicerat 2018-04-10
Sista ansökningsdag 2018-04-24

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan