Skanskvarnsskolan söker musiklärare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

På Skanskvarnsskolan, som ligger i natursköna Årsta, går det sammanlagt ca 500 elever. Skolan är i huvudsak en f-6 skola. Fr. o m ht-17 kommer det även att finnas en grundsärskoleklass åk 5-9 för elever med funktionsvariationen rörelsehinder. Sammanlagt går det ca 500 elever på skolan, 355 på fritidshemmet och 90 på fritidsklubben. De personella resurserna består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter samt personal inom fritidshemmet och klubben utan formell pedagogisk utbildning. 100% IT pedagog liksom 100% biblioteksassistent utgör tillsammans med förstelärare i bild, engegelska och svenska ett pedagogiskt stöd för samtliga pedagoger och elever. Skolledningen utgörs av rektor, 2 biträdande rektorer, administrativ chef samt en samordnare. Elevhälsan, som tillsammans med skolledningen utgörs av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och speciallärare arbetar förebyggande, hälsofrämjade med grundsynen att elevhälsan börjar i klassrummet. Serviceteamet utgörs av vaktmästare, skolassistent, skolmåltidspersonal och lokalvård. Skolans vision ligger till grund för all verksamhet. "Varje elev som lämnar Skanskvarnsskolan har hög måluppfyllelse, god självkännedom, gott självförtroende och en god kommunikationsförmåga samt bibehållen lust att lära och anta nya utmaningar". Vi kan sammanfatta den planerade verksamheten med följande värdeord; inkludering, trygghetsskapande, inflytande, formativt, relationellt och salutogent förhållningssätt.

Arbetsbeskrivning

Du undervisar i musik i skolans alla klasser åk 1-9, grundskola och grundsärskola. Större delen av tjänsten vänder sig mot grundskolans åk 1-6. Du kommer att ha halvklasser i åk 1 för att eleverna, i mindre grupp, ska få en bra grund för att bl.a. att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Du ingår i ett av skolans arbetslag vilket bl.a. innebär att du deltar i ämnesövergripande arbete för ökad måluppfyllelse för eleverna

Kvalifikationer

Du är behörig att undervisa i musik inom grundskolans samtliga årskurser.
Du brinner för musik och ser att ämnet har stor betydelse för elevers måluppfyllelse även i andra ämnen. Du samarbetar med övriga undervisande lärare i syfte att utveckla elevens förmågor och färdigheter. Du har ett salutogent och inkluderande förhållningssätt. Du har kunskap och erfarenhet av ett relationellt, salutogent och inkluderande förhållningssätt till alla elever. Du har kunskap i såväl summativ som formativ bedömning.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 170808
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Årsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/5417
Kontakt
  • Anneli Lantto, 0850816668
Facklig företrädare
  • Sanna Olsson, Lärarförbundet, 0850816660
Publicerat 2017-08-10
Sista ansökningsdag 2017-08-24
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet