Specialpedagog/speciallärare Olovslund/Nockebyhovs skolor

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Våra båda skolor ligger i naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns också en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Klasslärarna har ett tätt samarbete där man tillsammans lägger ramarna för undervisningen- bland annat genom att göra gemensamma pedagogiska planeringar, matriser, upplägg för teman, bedömningsunderlag och upplägg för utvecklingssamtal.

Våra elever uppnår mycket goda resultat. Något som vi ser som ett kvitto på pedagogernas fina arbete med eleverna. Vi har under flera år legat i topp i Stockholm stad när det gäller elevernas måluppfyllelse men också när det gäller studiero, trygghet och trivsel.

Läroplanen och omvärlden ställer nya krav när det gäller lärande i en digitaliserad omvärld. Under läsåret 2018-2019 implementerar vi vår 1-1 satsning där varje elev har en egen digital enhet.

Forskning visar tydligt att det finns ett samband mellan rörelse, fysisk aktivitet och lärande. Därför är daglig rörelse en viktig bas i våra skolor från förskoleklass och upp till årskurs sex. Vi arbetar med rörelse utomhus i samband med fritidsaktivitet och raster, men också inomhus i form av kortare smarta pauser. I åk 4-6 har eleverna inlagda PULS-pass i schemat utöver ordinarie idrottsundervisning.

 I verksamhetsplanen för 2018 har vi prioriterat följander områden för utveckling:

-Utveckling av skolans elevhälsoarbete så att det präglas av ett förebyggande och främjande arbetsätt

- Utveckla arbetet med digitalisering så att vi kan möta framtida krav och stödja lärande i en digitaliserad värld

- utveckla fritidshemmets och förskoleklassernas verksamhet och arbeta mot en hög och likvärdig kvalitet

 
För mer information se vår hemsida: http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

 Arbetsbeskrivning

I uppdraget som specialpedagog/speciallärare har du ett övergripande specialpedagogiskt ansvar för årskurs 4-6 under läsåret 2018/2019. Då du arbetar i team med två andra specialpedagoger kan huvudansvaret och de aktuella årskurserna förändras över tid. Du bidrar utifrån din kompetens till elevhälsoteamets arbete och utveckling där ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är prioriterat.

I uppdraget ingår att handleda pedagoger och att undervisa elever enskilt och i mindre grupper. Att ge stöd i klassrummet, kommunicera med vårdnadshavare och pedagoger, att genomföra årliga screeningar i samarbete med lärare samt att stötta och skriva åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar och annan dokumentation ingår också i rollen. Du ger förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö i syfte att utveckla elevhälsoarbetet och elevernas måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser och personliga förmågor: Du är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Med en positiv inställning inspirerar och engagerar du eleverna, ser deras potential och möter dem utifrån deras individuella förutsättningar. Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du är driven och motiveras av ett nära samarbete med kollegor. Med en god struktur planerar och organiserar du ditt arbete.

Vi söker dig som är grundskollärare med en påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik. Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer samt att ge råd, stöd och vägledning till skolans lärare och pedagoger. Vidare har du erfarenhet av arbete med elever med dyslexi samt neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom autism, adhd och språkstörning. Du är kunnig i olika kartläggningsmaterial samt metoder kring analys av elevernas behov.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

Övrigt

Behov av tillsättning av denna tjänst är under förutsättning att inget oförutsägbart inträffar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 13/8 2018
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3302
Kontakt
  • Henrik Kroon, 0850807551
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-05-28
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan