Speciallärare/specialpedagog år F-3

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Smedshagsskolan är en F-9 skola som ligger i Hässelby Villastad. Skolan har ca 340 elever och

elevantalet växer stadigt. Vi har närhet till såväl natur som kommunikationer. Vi arbetar i moderna och ändamålsenliga lokaler och med en bra it-standard. Smedshagsskolan är en lärartät skola som arbetar med två-lärarsystem, vilket innebär att vi har två undervisande lärare som grundbemanning i alla teoretiska ämnen. Det ger våra elever goda möjligheter till en ökad måluppfyllelse, då många av dem har en annan språklig bakgrund än svenska.

Vårt värdegrundsarbete, EKA – empati, kommunikation och ansvar är synligt under hela läsåret.

Läs mer på http://www.smedshagsskolan.stockholm.se/

Välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett stort och välfungerande elevhälsoteam som hela tiden strävar efter att utvecklas. I vårt team ingår rektor, tre biträdande rektorer, speciallärare och specialpedagoger, kurator, skolsköterska, SYV och en skolsocionom. Vi tror på ett nära samarbete med pedagogerna och vill finnas som ett stöd för dem i deras arbete.

Dina uppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper men även om att stötta lärarna i form av lektionsbesök med efterföljande handledning samt stödja dem i skrivandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Du kommer att arbeta med elever från lågstadiet och tillhöra lågstadiets arbetslag och du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Du kommer alltså att vara en viktig del i kartläggningen vid pedagogiska utredningar. Ditt arbete med eleverna kan röra sig om såväl extra anpassningar som särskilt stöd. I ditt uppdrag ingår det att driva ett inkluderande förhållningssätt där eleverna så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram samtidigt som vi alltid ser till individen och dess specifika behov. Det viktiga för oss är att eleven känner sig sedd, att eleven utvecklas så långt som möjligt och att eleven kan delta i en gemenskap utifrån sina egna förutsättningar.

Du kommer att ingå i en ”spec-grupp”, som har ett eget arbetsrum, där personal med specialpedagogisk kompetens träffas regelbundet för kollegial handledning. Vi ser det som viktigt att denna grupp har möjlighet att reflektera kring sitt arbete och att vi tillsammans skapar en samsyn kring arbetet med barn i behov av stöd.

På vår skola har vi tvålärarskap vilket innebär att vi har två ämneslärare i samma klass. Utöver detta finns också tillgång till elevassistenter och speciallärare, samt fritidspersonal och barnskötare till de lägre åldrarna. Våra fina lokaler är utformade så att det finns större multiklassrum med två eller tre anslutande grupprum. Detta skapar fler pedagogiska möjligheter i undervisningen och vi ser fram emot att jobba vidare tillsammans med dig för att skapa goda förutsättningar för lärande!

 

Meriterande: kunskaper inom IKT, språkutvecklande arbetssätt.

Kvalifikationer

Legitimerad speciallärare eller specialpedagog

Övrig


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-07
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hässelby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/6177
Kontakt
  • Sara Wickert, 08-50841715
Facklig företrädare
  • Annika Gestrin Lindelöf Lärarförbundet, annika.gestrin@stockholm.se
  • Ulrika Marklund LR, ulrika.marklund@stockholm.se
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-09-27

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet