Lärare till Hammarbyskolan södra

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9-skola ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 780 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och kan inom en snar framtid även stoltsera med en nyrenoverad skolgård med många möjligheter för eleverna till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fyra åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Tillsammans ser vi eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är viktiga delar som kompletterar kunskapsinhämtandet. Gott lärandeklimat skapar vi genom att bygga på elevernas inneboende resurser och att stärka deras självbild. Organisationen har tillagningskök med tre kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Läs mer om skolan här: https://hammarbyskolansodra.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Du arbetar som lärare i årskurs 4 och i ett arbetslag som omfattar åk 4-6. Du har ansvar för att eleverna ges de förutsättningar de behöver för att kunna lyckas i de ämnen du undervisar i. I ditt tydliga ledarskap tar du hjälp struktur och rutiner för att nå alla elever. Du anpassar undervisningen efter elevens behov och även utifrån deras möjlighet till inflytande över undervisningen. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt när elever stöter på utmaningar eller väljer att utmana ditt ledarskap. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen tillsammans med såväl elever som kollegor. Du har även mentorsansvar för elever vilket innebär att du har kontakten med vårdnadshavare samt genomför de samtal som behövs utifrån elevens förutsättningar och behov.

Kvalifikationer

Du är utbildad lärare med goda erfarenheter av att undervisa elever med varierande behov av stöd. Du har gärna ytterligare utbildning om neuropsykiatriska funktionsvariationer och de anpassningar som behöver göras i skolan för att alla elever ska kunna tillägna sig kunskap.

Du har god erfarenhet av att arbeta som lärare med elever på mellanstadiet. Du utmanas av de svårigheter som elever kan stöta på och försöker arbeta för att hitta lösningar på detta. Du behöver vara tydlig i ditt ledarskap och även kunna hantera elever som utmanar dig i detta.

För att lyckas i uppdraget behöver du med din tydlighet och trygghet i lärarrollen anpassa undervisningen till de rutiner som finns i dagsläget. Du behöver ha god samarbetsförmåga som kommer till nytta både med vårdnadshavare, elever och kollegor. I arbetet behöver du vara självständig men också kunna dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper till kollegor. Du behöver även kunna ta emot både beröm och konstruktiv kritik och omsätta detta till något positivt. Detta som ett led i att utveckla undervisningen så att alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån förmåga. Du ska tycka om att utmana elever att komma vidare i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling vilket också kräver att du är kreativ. Utöver detta behöver du ha lågaffektivt bemötande i de situationer som uppstår under en dag i skolan.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180110
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Johanneshov
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/6376
Kontakt
  • Kristina Forslund, 08-508 46 820
  • Janina Lagstam, 08-508 46 799
Publicerat 2018-10-12
Sista ansökningsdag 2018-11-05
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan