Mattelärare åk 4-6 till Skarpnäcks skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola är en F-9 skola som till hösten har ca 1000 elever, därav ca 104 elever i förskoleklass och 44 elever i grundsärskolan, och ca 165 personal.  

Skarpnäcks skolas vision är: Hjärta – Hjärna – Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Vi arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola. 

Hos oss arbetar eleverna i åk F-9 tematiskt med kulturella inslag. Vi satsar på extra på pulshöjande fysiska aktiviteter och fysiska avbrott med så kallade brain breaks under dagen för att se om det gör att eleverna presterar bättre inom de teoretiska ämnena. 

På skolan jobbar vi med läranderonder som ett verktyg för att systematiskt arbeta med skolutveckling. Utifrån läranderonder har vi fördjupat vårt arbete kring kollegialt lärande som pågår kontinuerligt på skolan. 

Alla arbetslag får metodhandledning i lågaffektivt bemötande. 

Vi är en Övningsskola, vilket innebär att vi är en av sex grundskolor i Stockholms Stad som är en särskilt utvald övningsskola med syftet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och verksamhetsförlagdutbildning. 

Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.
 
Läs mer på vår hemsida
Här hittar du oss


Arbetsbeskrivning

Undervisning i matematik på mellanstadiet. Årskurserna är fyr-parallella och man arbetar ämnesvis men har ett tätt samarbete inom arbetslaget. Du planerar, genomför, utvärderar och analyserar din undervisning i matematik samt arbetar formativt. Du är handledare för en grupp elever i årskursen.

Vidare deltar du i arbetslagsmöten en gång i veckan samt på kollegialt lärande eller ämneskonferenser en gång i veckan där nästa läsårs fokus kommer ligga på bedömning.
Två gånger per läsår har vi resultatdialoger vilket innebär att alla undervisande lärare samt biträdande rektor sitter ner tillsammans och pratar kring lärarnas analys av sin undervisning samt hur den analysen utvecklar undervisnigen.

Till nästa läsår kommer hela skolan ha elevens val samtidigt vilket möjliggör till samarbete över stadiegränser och tematiskt arbete. Varje morgon kommer rörelse för eleverna finnas schemalagt då vi satsar på elevens välbefinnande.

 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig i matematik för åk 4-9 eller åk 1-6.

Du ska ha kunskap och ha arbetat med extra anpassningar för elever i behov av stöd i klassrummet. Planerat, genomfört, utvärderat och analyserat din undervisning både kollegialt och enskilt.

Du ska ha kunskap och ha arbetat med digitala verktyg. Du sätter eleven i fokus i ditt digitala arbete.

Det är meriterande om du har arbetat som lärare i några år och har vana vid digitala hjälpmedel samt programmering.

Det är meriterande om du har utbildning och kunskap i lågaffektivt bemötande, formativ bedömning, läslyftet, matematiklyftet, handledarutbildning för VFU-studenter och programmering.

Som person ser vi att du:

 • är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
 • har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
 • har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
 • tar ansvar för sin uppgift. Strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
 • arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.

Övrigt

Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Stockholms stad tillämpar ”Rökfri arbetstid” vilket innebär att rökning endast är tillåten under din rast.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kärrtorp
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3714
Kontakt
 • Anna Dahlberg, 08-508 15 610
Facklig företrädare
 • Anna Törnroth, Lärarförbundet, anna.tornroth@stockholm.se
 • Erika Frimodig, LR, erika.frimodig@stockholm.se
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-06-07
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan