Rektor till Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, det stöd och den stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola ligger i Kista och har ca 100 gymnasiesärskoleelever. Personalgruppen består av ca 30 personer. Skolan har fyra nationella yrkesprogram. Programmen är administration, handel och varuhantering, fastighet, anläggning och byggnation, fordonsvård och godshantering, hälsa, vård och omsorg. Gymnasiesärskolan är lokalintegrerad med gymnasieskolan. Enheten präglas av hantverkstradition, yrkesstolthet och entreprenörskap. Skolledningen består av två rektorer där ansvaret är uppdelat mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer om skolan: http://stockholmsbyggtekniskagymnasium.stockholm.se

Uppdrag:

Du kommer att leda gymnasiesärskolan och skapa förutsättningar för samverkan mellan lärare, elevhälsoteam, elevassistenter och skolledning på skolan utifrån den strategiska plan och den pedagogiska plattform som arbetats fram. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar för god måluppfyllelse för eleverna på skolenheten, innebärande att förankra, kommunicera och följa upp arbetet med alla medarbetare. Du ska leda, utveckla och följa upp den pedagogiska verksamheten på enheten med fokus på undervisningen samt driva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom skolenheten och tillsammans med rektorn för gymnasieskolan skapa en helhet av det.

Kvalifikationer

Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola söker en rektor som är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer, som tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt ser på sakers långsiktiga betydelse. Du är lyhörd och flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ut i organisationen. Du har förmåga att planera verksamheten och göra prioritering utifrån givna ramar.

Vi söker dig som är väl insatt i gymnasiesärskolans styrdokument och har intresse och förståelse för människors olika förutsättningar för lärande. Du har kunskap om hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar såväl individ som grupp. Meriterande är yrkeslärarbakgrund, utbildning i specialpedagogik , erfarenhet av gymnasiesärskola och erfarenhet av APL. Sökande ska ha pedagogisk utbildning samt dokumenterad skolledarerfarenhet från gymnasiet och meriterande är om man genomfört det statliga rektorsprogrammet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enlig överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/8218
Kontakt
  • Jan Holmquist, gymnasiedirektör, 08-508 33 656
  • Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-825 25 83
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-12 21 743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30
Publicerat 2017-12-01
Sista ansökningsdag 2017-12-26
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan