Engagerad och drivande förskollärare till Förskolan Vita Villan

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.

Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1200 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.

Arbetsplatsbeskrivning

På Lilla Essingen finner du Förskolan Vita Villan som ingår i Marieberg- och Essingeöarnas förskoleområde tillsammans med sju andra förskolor. Förskolan består av ca 74 barn som för närvarande är fördelade i fyra åldershomogena projektgrupper på två våningar. Verksamheten bedrivs i fina, rymliga lokaler med stora ljusinsläpp och utomhus i den vackra närmiljön. Matlagning sker från grunden med hög andel ekologiska livsmedel. Området har fina resultat både i förskoleundersökingen och i den webbaserade kvalitetsindikator som vi använder för att utveckla verksamheten.

Ledningsteamet består av förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare (pedagogista) och specialpedagog. Teamet har en bred kompetens och driver pedagogisk utveckling utifrån verksamhetsmål och omvärldsanalys tillsammans med pedagogerna på förskolorna. Vi erbjuder nätverk för samtliga pedagoger för att sprida kollegialt lärande och varje arbetslag får handledning av pedagogisk utvecklingsledare och specialpedagog. På varje förskola finns en arbetsplatsledare och i varje arbetslag en arbetslagsledare.

På Vita Villan arbetar vi utforskande i projekt, både inomhus och utomhus. Det är barnens intressen, erfarenheter och kunskaper som är utgångspunkten för vårt projekterande. Med hjälp av genomtänkta och utmanande pedagogiska miljöer, anpassade efter barnens ålder och behov, vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Vi på Vita Villan är stolta över vårt förhållningssätt gentemot barnen och ser samarbete över projektgrupperna som en viktig del i vårt arbete. Vi söker nu kreativa och trygga förskollärare till vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning

I ditt förskoläraruppdrag leder och organiserar du det pedagogiska arbetet efter verksamhetsmålen. Detta innebär att ansvara för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, medverka vid föräldramöten, utvecklingssamtal samt ansvara för att gruppen såväl som varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras. Vi vill att du leder och organisera arbetet så att en trygg och utforskande lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Du kommer få pedagogisk utvecklingstid utanför barngrupp för dokumentation, reflektion och annat som gynnar verksamheten.

På Vita Villan tycker vi om att sätta upp gemensamma mål, samarbeta över projektgrupper och låta reflektion och eftertanke få utrymme. Arbetslagen träffas varje vecka i reflektion. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetssätt, förhållningssätt och följer upp projektarbetet med hjälp av områdets egna reflektionsverktyg.

Vårt värdegrundsarbete är levande och ständigt återkommande i våra reflektioner. Våra pedagogiska ställningstaganden berör människosyn, kunskapssyn, utforskande förhållningssätt, pedagogiska miljöer och pedagogisk dokumentation.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt förskollärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt vana att arbeta med ITK. Du ska kunna arbeta heltid inom ramtiden 6:30–18:30 som styr förskolans öppettider. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskapsutbildning, pedagogista- och/eller ateljéristautbildning och utomhuspedagogik.

Du har kunskap om och förståelse för hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, positiv och initiativtagande. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående och professionell i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi vill att du precis som oss tycker att hållbar utveckling och värdegrundsfrågor är grundstenar inom förskolepedagogiken. Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Varmt välkommen med din ansökan. 

Övrigt.

Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation. Om du erbjuds anställning inom förskola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningen påbörjas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/2871
Kontakt
  • Monica Bellman, förskolechef , 0850808127
  • Lena Gustafsson, biträdande förskolechef , 0850808622
Facklig företrädare
  • Anna Bäck, Lärarförbundet, 0850808643
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-06-27
Legitimationskrav Förskollärare

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan