Lärarassistent i grundsärskolan

Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

 • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
 • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
 • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
 • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens grundskolas vision är att vara det självklara valet för elever, medarbetare och vårdnadshavare där vi ständigt arbetar för att utveckla optimala lärmiljöer för alla elever.

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola bestående av två enheter på Kungsholmen. F-6 enheten ligger på S:t Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

Kungsholmens grundskola  ca - 1200 elever totalt. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 och 7-9 och leds av biträdande rektorer.

Enheten F-6 har helt nybyggda och nyrenoverade, fräscha lokaler med eget kök. Årskurs 7-9 uppe vid Stadshagen har en ny upprustad skolgård och nybyggd entré mot öster. Stadshagen är ett område med stora utvecklingsplaner där både idrottshall, bostäder och en ny skola planeras.

Verksamhetsplanen beskriver vår skolas arbete utifrån styrdokument, nämndmål och de åtaganden vi ska arbeta med under 2017. I vår verksamhetsplan beskriver vi det systematiska kvalitetsarbetet för att nå utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i medverkan och samverkan med all personal på skolan genom planering, utvärdering och uppföljning av arbetssätt och skolresultat.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.

Arbetsbeskrivning

Som lärarassistent bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt grundsärkolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, elevfokuserad och serviceinriktad.

Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du ges möjlighet att utveckla en fritidsverksamhet med syfte och mål att erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utmanande fritidsverksamhet med utgångspunkt i läroplanens syfte och centralt innehåll för fritidshem. I uppdraget ingår att under skoldagen samarbeta med lärare och bidra till att öka elevernas måluppfyllelse.

Skolenhetens prioriterade områden för utvecklig är:

 • Revidera skolans plan gällande undervisning.
 • Kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper samt trygghet och studiero.
 • Bygga upp en funktionell elevhälsa med större fokus på främjande och förebyggande arbete.
 • Bygga upp en funktionell ledning och styrning av skolan som kan möta de krav och förväntningar som ställs på skolan.
 • IKT i undervisning och på fritidshem gällande programmering, källkritik, säkerhet och användning av digitala verktyg.


 
Kvalifikationer

Du har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom barn och ungdomar med NPF.

Det är meriterande om du har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom beteendeinriktat arbetssätt.

Du är engagerad och har god kompetens samt förmåga att bemöta elever utifrån den enskilde elevens förutsättningar.

Du är strukturerad, engagerad och kommunikativ eftersom vi arbetar i team som förutsätter ett nära samarbete med verksamhetens olika medarbetare, vårdnadshavare samt handledare.

Du ska

vara tydlig och strukturerad

vara flexibel och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt

vara intresserad av att utveckla fritidshemmet

ha erfarenhet av ett språkutvecklande arbetsätt

ha erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt

ha erfarenhet av elever mottagna i grundsärskolan

 

 
Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180813
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1658
Kontakt
 • Roxanna Rosius, 0850808295
Facklig företrädare
 • Magnus Sundin (kommunal), 0850833420
Publicerat 2018-06-26
Sista ansökningsdag 2018-07-10
Utbildningskrav Högskola/universitet
Gymnasium

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan