Utredande socialsekreterare i barngruppen på Kungsholmen

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Familjeenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.

Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1200 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.

Arbetsplatsbeskrivning
Familjeenheten består av 23 medarbetare fördelade på enhetschef, två biträdande enhetschefer, mottagningsgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, familjerätt med faderskap, familjevård/kontaktsekreterare och en administrativ assistent.

Antalet invånare ökar markant och allt fler barnfamiljer bildas eller flyttar in på Kungsholmen. Det ställer också krav på att familjeenheten utvecklar verksamheten för att möta denna förändring. 

Familjeenheten präglas av en gemensam lust och vilja till att utveckla arbetet och metodutvecklingen ligger främst på agendan för de olika grupperna. Vi är stolta över det arbete vi gör som innebär en förändring för våra barn/unga och familjer vi möter, och vill fortsätta att verka för förbättringsarbete. 

Arbetet bedrivs utifrån en systemteoretisk grund vilket innebär att vi fokuserar på helheten och samspelet i barnets/den unges  familj och dess nätverk. Enhetens arbete fokuseras på de mest utsatta barnen/unga vars familjer kan behöva stöd för att tillgodose barnens/de ungas behov, eller där barnen/de unga i vissa fall behöver skydd för att inte skadas i sin utveckling. Enhetens insatser ska så långt som möjligt utgå från evidensbaserade metoder och praktik.

Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor, med fredagarna som fokus på workshops, externa föreläsningar och arbetsplatsträffar, "freda fredagar". Familjeenheten brinner för att säkerställa att det vi gör innebär en förbättring och skillnad i mötet med medborgarna. Vi har ett aktivt förbättringsarbete på enheten som utgår från socialsekreterarnas upptäckter och insikter om förändringsbehov i verksamheten.

Arbetsbeskrivning 
Vi söker dig vi dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Arbetsuppgifterna består främst av att genomföra utredningar av barn och unga 0-12 år och deras familjer enligt lagrum SoL och LVU samt att följa upp föreslagna insatser. Vi utreder och följer upp insatser enligt BBIC, utifrån gällande lagstiftning och Stockholm stads riktlinjer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt.

Vi använder oss av Signs of Safety, och andra uppföljningsbara metoder och verktyg.

Vår målsättning är att så långt som möjligt ge familjer stöd i sin hemmiljö och till vår hjälp har vi egna familjebehandlare. Vi praktiserar ett aktivt nätverksarbete och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv, både i arbetssätt och i extern handledning.

Socialsekreterarna är måna om att hålla en hög kvalitetsnivå kring handläggning och uppföljning av insatser gällande barn.
Familjeenheten arbetar ständigt med utvecklingsarbetet för att kunna ge våra barn/unga och familjer det stöd som de behöver. I vår arbetsgrupp är det ”högt till tak”, vi månar om varandra och trivs tillsammans.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren socionom och som känner engagemang för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor. Du är som person ansvarsfull och flexibel i ditt arbete, med stort engagemang och intresse för verksamhetsområdet. Du behöver vara strukturerad och ha god förmåga att uttrycka dig i skrift då arbetet innebär rättsäker handläggning. Du har en god förmåga och vilja till att knyta kontakter och smidighet i samverkan.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar, samtidigt på ett flexibelt sätt arbeta tillsammans med medhandläggare i ärenden. Annat som vi värderar högt är att du vill arbeta med familjernas egna resurser och deras förmåga till utveckling.

Vi söker dig som;
• Har socionomexamen
• Har erfarenhet och vana vid utredningsarbete inom socialtjänsten
• Har god förmåga att ta egna initiativ och kan genomföra en utredning på ett
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
• Har intresse och goda kunskaper rörande barns och ungdomars utveckling
• Kan formulera dig väl i såväl tal som skrift

Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3999
Kontakt
  • Jacob Söderlund, enhetschef, 0850808588
  • Louise Hugosson, biträdande enhetschef, 0850808352
Facklig företrädare
  • Annelie Södergren, SACO, 0850808550
  • Annica Walther, Vision, 0761241553
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-07-12
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan