Biträdande enhetschef till Familjeenhetens nystartade mottagningsgrupp

Stockholms Stad, Östermalm SDF, Familjeenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Familjeenheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning består idag av totalt 23 medarbetare fördelade på en utredningsgrupp för barn- och ungdom 0-20 år, familjevård-/kontaktverksamhet, familjebehandlare, familjerätt, metodstödjare/mentor samt en administrativ assistent. Enheten leds av två enhetschefer. Familjeenheten ansvarar för stadsdelens sociala barn- och ungdomsvård. Enheten arbetar utifrån ett systemiskt- och nätverksinriktat förhållningssätt, med ett förbättringsinriktat arbetssätt och Signs- of safety som grundmetod. Medarbetare erbjuds kontinuerligt systemteoretisk vidareutbildning. Vi är måna om ett välstrukturerat arbetssätt, en hög kunskapsnivå och ett aktivt utvecklingsklimat. Vi samarbetar aktivt med Maskrosbarn för att öka barn- och ungdomars upplevelse av delaktighet.

Familjeenheten sitter gemensamt i egna lokaler i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Närheten till kollegor underlättar samarbetet och bidrar till en god arbetsmiljö.


Vill du vara med och starta vår nya mottagningsgrupp?

Som en del i det kvalitetshöjande arbetet på enheten förstärker vi nu vår verksamhet med en mottagningsgrupp för barn och ungdom. Gruppen kommer bestå av en biträdande enhetschef och två socialsekreterare. Vi söker därför dig som;

 • är intresserad av att vara med och utveckla- och kvalitetssäkra vår nya mottagningsgrupp.
 • vill vara med från början och bidra med engagemang och egna idéer till vårt gemensamma utvecklingsarbete.
 • trivs att arbeta med myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation där barn- och ungas delaktighet är i fokus!

Arbetsbeskrivning

Biträdande enhetschef kommer att ha huvudansvar för Mottagningsgrupp samt biträda enhetschefer i förekommande arbetsuppgifter.

Som biträdande enhetschef för Mottagningsgruppen kommer du att leda såväl det operativa arbetet som det kvalitativa. Du kommer ha en viktig roll genom att förtydliga och utveckla gruppens roller, ansvarsfördelning, rutiner och arbetssätt. Du entusiasmerar och motiverar dina medarbetare i vardagen och utgör ett kunskapsmässigt stöd för din personal i deras arbete. Du är tillgänglig för gruppen, ansvarar för ärendedragning och ger individuellt stöd. Du fattar myndighetsbeslut i individärenden enligt nämndens delegation. Arbetet förutsätter god samverkan med såväl övriga grupper inom den egna verksamheten som med andra enheter inom Socialtjänsten, men även med externa aktörer som exempelvis MVC, BVC, BUP, skola och polis. I ditt arbete ingår att vara en aktiv del av vårt lokala BUS-arbete. Du deltar även aktivt i att utveckla enhetens verksamhet tillsammans med övriga medarbetare och chefer inom enheten.

Du har ett ansvar gentemot enhetscheferna för enhetens samlade kostnader. Det innebär att du säkerställer att arbetet fördelas på ett sätt som maximerar enhetens kapacitet, och skapar förutsättningar för ett gott samarbete med föräldrar och nätverk som möjliggör att behovet av insatser för barn och unga i så hög utsträckning som möjligt kan tillgodoses på hemmaplan.

Som biträdande enhetschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och är delaktig i metodutveckling, budgethållning och enhetens utvecklingsarbete. Det övergripande personalansvaret, liksom budget och arbetsmiljöansvar ligger på enhetscheferna. Som biträdande enhetschef kommer du att vara delaktig i detta arbete.

I ditt uppdrag som biträdande enhetschef ingår även att samordna, utveckla och förbättra hela enhetens arbete för att uppnå en god kvalitet som kommer barn, ungdomar och familjer tillgodo. Du bidrar aktivt till att främja såväl ett gott samarbete som ett bra arbetsklimat på enheten.

Tjänsten är under uppbyggnad och det kan därför tillkomma andra arbetsuppgifter och personer att ta ansvar för framöver. Arbetet med att bygga upp den nya gruppen sker i nära samarbete med enhetscheferna. Det är ett uppdrag med stora och stimulerande utmaningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en erfaren socionom, som både arbetat som handläggare och har arbetsledarerfarenhet med myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Du har erfarenhet av mottagningsarbete, är van att arbeta enligt BBIC och är uppdaterad när det gäller relevant lagstiftning och de föreskrifter som styr verksamheten.

Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift och är strukturerad, kreativ och flexibel. Du har mycket god samarbetsförmåga och visar gott omdöme i ditt agerande och beslutsfattande. I stressande situationer är du den som behåller lugnet. Du tar stort eget ansvar och tycker om att ha arbetsuppgifter som är under utveckling samtidigt som du har fokus på huvuduppdraget.

Som ledare är du trygg, stabil, stresstålig och flexibel. Du har ett strukturerat arbetssätt, en god initiativförmåga och tycker om att driva arbetet framåt. Du är tydlig med vad som ska uppnås och har uthålligheten att nå dit. Du är som ledare trygg i dig själv och uppvisar en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du behöver ha kunskaper som gör att du är väl förankrad och trygg i handläggningsprocessen och aktuell lagstiftning.

Vi förväntar oss att du har;

 • Socionomexamen och minst fem års arbete inom myndighetsutövning/barn- och ungdomsutredningar.
 • Erfarenhet av mottagningsarbete inom socialtjänsten barn- och ungdom.
 • Mycket goda kunskaper och erfarenheter av BBIC och är uppdaterad när det gäller relevant lagstiftning.
 • Kunskap om evidensbaserad praktik.
 • Goda kunskaper om övriga verksamhetsdelar inom socialtjänsten, så som försörjningsstöd, missbruk etc.

Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling är meriterande för tjänsten, liksom praktisk erfarenhet av modellen "leda för resultat" i förbättringsarbete.

Dessutom ser vi gärna att du har ytterligare kompetens och vidareutbildning som är adekvat för tjänsten, t ex. i systemiskt familjearbete och Signs of safety. 

Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i allmänhet och förmåga att samarbeta och samverka i synnerhet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Östermalm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/6168
Kontakt
 • Stina Löfström, 0850810335
 • Christina Witt, 0850810345
Facklig företrädare
 • SACO-rådet i Stockholm stad, 0850840624
 • Vision Stockholm stad, 0850840646
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-04
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet