Rektor till Östra Reals gymnasium

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, det stöd och den stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning

Östra Reals gymnasium är en populär skola belägen på Östermalm med kunskap samt bildning i fokus och med målet att ge de 1200 eleverna bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Skolan erbjuder de studieförberedande programmen NA, EK, och SA med olika inriktningar och profiler. Östra reals pedagogiska plattform har ett helhetsperspektiv på lärandet. Målet är att förbereda eleverna för ett livslångt lärande och främja ett slags tänkande och problemlösning som är viktig även utanför skolan. Inom ekonomiprogrammet så har i synnerhet Ung Företagsamhet bedrivits med stor framgång. Skolans ledning består av två rektorer och en administrativ chef.

Läs mer om skolan: http://ostrarealsgymnasium.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker en rektor för det ekonomiska och samhällsvetenskapliga programmen samt språkintroduktionen. Rektors uppdrag är att organisera och leda den pedagogiska verksamheten samt kontinuerligt förbättra kvaliteten i lärmiljö och arbetssätt enligt den tydliga idé och pedagogiska plattform som skolan står för. Som rektor är du chef för skolenheten, arbetslagsledare och all pedagogisk personal. Du har beslutsbefogenheter att vidta de åtgärder som krävs för att skolenheten och dess arbetslag ska utvecklas i linje med gymnasieområdets strategi, lokala och nationella styrdokument samt lagstiftning. Det kräver nära ledning av pedagogisk verksamhet och återkommande reflektioner med arbetslagen/teamen kring rektors iakttagelser. Tillsammans med din rektorskollega ser du till att vardagen fungerar för skolan som helhet och driver gemensamt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du ansvarar för de skolgemensamma uppgifter som ledningsgruppen fördelar mellan sig och har skolans intresse för ögonen i alla beslut som gäller den egna skolenheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som leder, motiverar och förser andra med befogenheter, som samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Sökande har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Som ledare tänker du strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vi söker en rektor som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen.

Sökande ska ha dokumenterad skolledarerfarenhet från gymnasiet. Har du genomfört det statligt rektorsprogram är det meriterande. Meriterande är tidigare erfarenhet av UF samt EK, SA och språkintroduktion.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östermalm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/6175
Kontakt
  • Liz Berg, gymnasiechef, 08-508 32 505
  • Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-825 25 83
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-12 21 743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-09-27
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet