Vik. Biståndsbedömare inriktning funktionsnedsättning till Skärholmen

Stockholms Stad, Beställarenhet

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 35.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Beställarenheten funktionsnedsättning är en ny enhet sedan årsskiftet och är organisatoriskt underställd avdelningschefen för socialtjänsten. Enheten är bemannad med en enhetschef, en biträdande enhetschefer och 12 medarbetare som har yrket biståndsbedömare. Till avdelningen socialtjänst finns en administrativ enheten som ansvarar för fakturahantering, avgifter, inköp med mera.

Vår målgrupp utgörs av personer i åldersgruppen 0 till 65 år med fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningarna kan handla om utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, hjärnskada, svår somatisk sjukdom, demenssjukdomar och svåra fysiska funktionsnedsättningar. Enheten är organiserad i två team: barn 0-21 år och vuxna 22-65 år.

Enheten handlägger ärenden utifrån Socialtjänstlagen, SoL och  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt lag om Riksfärdtjänst. Övergripande regleringar som gäller kommun och myndighetsutövning i allmänhet så som Kommunallag, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag gäller också verksamheten.

Enheten behöver en vikarierande biståndsbedömare då medarbetare är föräldraledig.

Arbetsbeskrivning

På Beställarenheten inriktning funktionsnedsättning utreder, bedömer och beslutar du tillsammans med kollegor och biträdande enhetschef om vilka insatser som kan beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Grunden för arbetet är att beviljade stödinsatser ska hålla hög kvalitet inom de ekonomiska ramar som finns för enheten. Vi strävar efter att säkerställa den enskildes mänskliga rättigheter i våra beslut och beaktar jämställdhet och barnperspektiv i våra utredningar.

Vi kan erbjuda dig ett varierat och meningsfullt arbete. Hos oss får bland annat handledning och friskvårdstimme. Läs mer om hur det är att arbeta som socionom i Stockholms stad här:
http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/Socionom-i-Stockholms-stad/Att-arbeta-som-socionom-i-Stockholms-stad/

Kvalifikationer

Vi söker dig med socionomexamen, gärna med inriktning funktionsnedsättning eller utbildning som uppfyller Socialstyrelsens krav avseende poäng inom områdena socialt arbete, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, samt kunskaper om målgruppen och relevant lagstiftning. Då dokumentation och utredning är en viktig del i ditt arbete behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt analytisk förmåga.

Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga samt förmåga att sätta dig in i någons perspektiv utan att ta över personens känslor. Du har god kommunikativ förmåga där du kommunicerar på ett tydligt sätt och ditt arbetssätt präglas av gott omdöme samt struktur. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är uthållig i ditt arbetssätt.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skärholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/234
Kontakt
  • Jenny Andersson, enhetschef, 0850824619
Facklig företrädare
  • Christian Juntunen, Vision, 0850824951
  • Anette Petersson, SSR, 0850824420
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-01-25
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan