Socialsekreterare till Södermalm SDF, Mottagning Barn och unga

Södermalm SDF, Sociala avdelningen, Mottagningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 125 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna.

Mottagningsenheten på Södermalm är vägen in till förvaltningens sociala avdelning. Enheten är inte en renodlad mottagning utan består även av grupper som arbetar med hela processen - från anmälan/ansökan, till utredning, insats och uppföljning. Inom enheten finns tre grupper för olika målgrupper; barn och ungdom 0-18 år, unga vuxna 18-26 år och vuxna från 26 år. Enhetens verksamhetsidé är hög tillgänglighet för allmänheten, interna och externa samarbetspartners och att erbjuda en integrerad socialtjänst med bred kompetens för att möta brukare med olika behov och ofta en mångfacetterad problematik.

Hela mottagningen genomsyras av tre gemensamma nämnare såsom ansvar för mottagningstelefonen, implementering av Signs of Safety och dess uppskattande klimat samt en gemensam verksamhetsplan. Enheten består av drygt 30 medarbetare. En enhetschef och tre biträdande enhetschefer har till uppgift att ge stöd i det vardagliga arbetet. Eftersom medarbetarna på Mottagningsenheten arbetar inom ett flertal olika områden av socialt arbete finns stora möjligheter att växa och bredda sin kompetens inom enheten. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsplats där gott bemötande, professionalitet och ett uppskattande klimat är grunden som verksamheten vilar på.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en handläggare till vår grupp som arbetar med barn och unga 0-18 år. Arbetet inom den här arbetsgruppen innebär att ta emot alla ansökningar och anmälningar enligt SoL som inkommer till stadsdelen. Vi gör en förhandsbedömning, dvs tar reda på det vi behöver för att fatta ett beslut senast inom 14 dagar. Om vi inleder utredning lämnar vi över till utredningsenhet. Vi skriver även yttrande avseende LUL.

Gruppen består förnärvarande av 7 medarbetare. Då arbetet till sin karaktär består av snabba processer och administrativa uppgifter ser vi gärna att du tycker om att administrera, planera och strukturera ditt arbete samt ha ett bra bemötande gentemot kollegor och brukare.

Gruppen håller en hög kvalité på sitt arbete. Den präglas av medarbetare med ett stort ansvarstagande, hög professionalitet, arbetsglädje, omsorg om varandra, vilja till utveckling och en ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef.  

Alla medarbetare på mottagningsenheten har jourtelefonen enligt schema. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har Socionomexamen och erfarenhet av att arbete med myndighetsutövning inom området barn och unga. Du har goda kunskaper om handläggning och socialtjänstlagen.

 • Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
 • Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
 • Du strukturerar genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
 • Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med barn och föräldrar i en utsatt situation.
 • Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.
 • Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut.
 • Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.
 • Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Arbetets karaktär på mottagningsenheten ställer krav på förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet krävs från myndighetsutövning inom socialtjänsten. Goda kunskaper krävs om SoL och LVU. Erfarenhet av myndighetsutövning med barn och ungdom är meriterande. Vi implementerar Signs of Safety och lägger stor vikt vid att arbeta med denna metod/arbetssätt. 

Meriterande med utbildning i

BBIC

Signs of Safety

MI

Personlig lämplighet kommer att vara av stor vikt vid tillsättandet av tjänsten.

Intervjuer kommer att ske löpande skicka in din ansöka så snart som möjligt.

Övrig

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbetet samt en friskvårdstimme/vecka, möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort i Stockholms stad simhallar inkl. gym.

Urvalsprocessen kommer att ske löpande.

Kontinuerlig handledning sker

Södermalm tillämpar vinter-och sommararbetstid samt har ett flextidsavtal.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Södermalm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4001
Kontakt
 • Marie Schönbeck biträdande enhetschef , 0850812072
Facklig företrädare
 • Ulf Fogelström SACO, 0850812556
 • Jösta Claesson VISION, 0850825229
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-19
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan