Socialsekreterare till Mottagningsenheten, Södermalms Stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 125 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna.

Mottagningsenheten på Södermalm är vägen in till förvaltningens sociala avdelning. Enheten är inte en renodlad mottagning utan består även av grupper som arbetar med hela processen - från anmälan/ansökan, till utredning, insats och uppföljning. Inom enheten finns tre grupper för olika målgrupper; barn och ungdom 0-18 år, unga vuxna 18-26 år och vuxna från 26 år.

Enhetens verksamhetsidé är hög tillgänglighet för allmänheten, interna och externa samarbetspartners och att erbjuda en integrerad socialtjänst med bred kompetens för att möta brukare med olika behov och ofta en mångfacetterad problematik.Hela mottagningen genomsyras av tre gemensamma nämnare såsom ansvar för mottagningstelefonen, implementering av Signs of Safety och dess uppskattande klimat samt en gemensam verksamhetsplan.

Enheten består av drygt 30 medarbetare. En enhetschef och tre biträdande enhetschefer har till uppgift att ge stöd i det vardagliga arbetet. Eftersom medarbetarna på Mottagningsenheten arbetar inom ett flertal olika områden av socialt arbete finns stora möjligheter att växa och bredda sin kompetens inom enheten. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsplats där gott bemötande, professionalitet och ett uppskattande klimat är grunden som verksamheten vilar på. Då vi har medarbetare på föräldraledighet samt två som kommer vara tjänstlediga söker vi nu en ny medarbetare på en tillsvidareanställning. Tjänsten passar dig som är intresserad av att jobba med vuxna missbrukare och våldsutsatta men som också har ett intresse av att få bredda sin kompetens på en enhet där samtliga av socialtjänstens verksamhetsområden är representerade. Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Missbruk/Våld i nära relation-gruppen arbetar med att ta emot och behandla ansökningar från vuxna personer med missbruks-/beroendeproblematik samt utreda och erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta Södermalmsbor. Som socialsekreterare i Missbruk/VINR-gruppen utreder du behov av insatser enligt SoL men du gör också förhandsbedömningar av anmälningar enligt LVM. Inom området missbruk/beroende så har du som socialsekreterare enbart en mottagande funktion då ärenden lämnas vidare till Enheten för vuxna efter att en tillhörighetsbedömning och en ASI-intervju genomförts. Inom området Våld i nära relation är du som socialsekreterare ansvarig för hela handläggningsprocessen – från ansökan till utredning, beslut och uppföljning av insatser.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav. Kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med våld i nära relation och/eller missbruk samt ha utbildning i FREDA, ASI och MI (motiverande samtal) är meriterande.

Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du strukturerar genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakter med andra människor. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur- och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Personlig lämplighet kommer att vara av vikt vid tillsättandet av tjänsten.

Övrigt

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete med både friskvårdsbidrag och möjligheten att ta ut en friskvårdstimme/vecka. Du kan också köpa ett mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.

Kontinuerlig handledning ingår i arbetet.

Södermalm tillämpar vinter- och sommararbetstid samt har ett flextidsavtal.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Urvalsprocessen kommer att pågå fortlöpande under ansökningstiden och intervjuer kommer att ske löpande.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk internt.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södermalm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4610
Kontakt
  • Ida Hallden, Biträdande enhetschef, 0850812603
  • Marie Schönbeck, Enhetschef, 0850812072
Facklig företrädare
  • Ulf Fogelström, SACO/SSR, 08-508 12 556
  • Jösta Claesson, VISION , 08-508 25 229
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-07-12
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan