Biträdande Stabschef till Grundskoleavdelningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skickliga medarbetare på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vill du som vi så kanske du är den person som vi nu söker?  

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. 

Arbetsplatsbeskrivning

Grundskoleavdelningens uppdrag är att förverkliga nämndens/förvaltningens verksamhetsplan och att stödja och skapa förutsättningar för stadens kommunala förskoleklasser, grundskolor, fritidshem och grundsärskolor att kunna fullfölja sina uppdrag.  

Grundskoleavdelningens stab tar fram underlag till avdelningens ledningsgrupp inför beslut.  Staben följer tillsammans med avdelningens ledningsgrupp upp skolornas resultat och resultatutveckling och stödjer skolledningarna inom stadens sju grundskoleområden. Inom staben finns också funktioner av mer operativ karaktär. 

Uppdragsbeskrivning

Som biträdande stabschef ska du bistå grundskoleavdelningens stabschef i dennes uppdrag i att säkerställa att avdelningens handläggar- och administrativa stöd används på ett effektivt och systematiskt sätt utifrån styrdokument och gemensamt framtagna uppdrag. I tjänsten ingår att vara chef för både tillsvidareanställda och projektanställda på avdelningen. I ditt ansvarsområde ingår att arbetsleda i särskilda uppdrag. Initialt är det frågor kring prao, lokaler samt omsorg på obekväm arbetstid. I rollen ingår också att aktivt och operativt delta i framtagandet av riktlinjer, remissvar och utredningar. 

Kvalifikationer

Vi söker en biträdande stabschef som är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt mot mål och som fokuserar på resultat. Du är noggrann och sätter upp och håller tidsramar. Du har väl grundade och tydliga värderingar. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna och kan producera egna dokument av hög kvalitet. 

Som chef väger du samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är en person som kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla. Vi söker dig som kan engagera medarbetare, är tillitsfull, har tydliga förväntningar och följer upp dessa på ett systematiskt sätt. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar. Du är en person som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa. 

För att lyckas i rollen behöver du ha en gedigen förståelse för och erfarenhet av det svenska skolsystemet, företrädesvis grundskola, och flerårig erfarenhet av att leda personal. Du har en akademisk examen och du bör ha arbetat som skolledare. Meriterande är erfarenhet från förvaltning eller statlig myndighet.

Erbjudandet

Som biträdande stabschef får du, tillsammans med medarbetare på grundskoleavdelningen, en möjlighet att utveckla Stockholm till en stad med skolan som en plats där alla barn och ungdomar ges möjligheter att utifrån sina förutsättningar skapa så goda kunskaper som möjligt. Vi värdesätter ett öppet och tillitsfullt samarbete och klimat.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Freelancer
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7408
Kontakt
  • Elisabeth Forsberg Uvemo, stabschef, 08-50833010
  • Michael Martinson, chefrekryterare, 08-50833015
Facklig företrädare
  • Anki Averstedt, Lärarförbundet/Skolledare, 08-50833629
  • Jonas Flodmark, Sveriges Skolledarförbund, 08-50833257
  • Patrik Sätterberg, Jursek, 08-50833623
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2018-12-09
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan