Dataskyddsombud till Stadsledningskontoret

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm stads juridiska avdelning finns inom stadsledningskontoret. Våra uppdragsgivare är stadens nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser. Avdelningens uppgift är dels att ge uppdragsgivarna juridisk sakkunskap och service, dels att ge service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt rotlar och partikanslier. Avdelningen ansvarar även för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens diarium och arkiv.
Vi är totalt 48 medarbetare på avdelningen, uppdelat i följande fyra enheter; allmänjuridiska enheten, social- och skoljuridiska enheten, KF/KS-kansli samt enheten för verksamhetsstöd.
I maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att gälla som lag i alla medlemsstater och ersätter i Sverige den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddsförordningen ställer nya och högre krav på organisationers hantering av personuppgifter.
I och med den nya förordningen söker vi nu ett dataskyddsombud till den juridiska avdelningen. Dataskyddsombudet kommer att vara direkt underställd stadsjuristen.

Arbetsbeskrivning
Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom stadsledningskontoret samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och rapportera till ledningen.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår bl a att:

 • Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Rapportera till stadsledningskontorets ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov
 • Arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den
 • Omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

 

Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:

 • juridisk kandidatexamen
 • flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete
 • mycket goda kunskaper inom personuppgiftslagen och är väl insatt i den kommande dataskyddslagstiftningen
 • tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller på annat sätt ha arbetat inom området.

Meriterande:

 • erfarenhet av att kravställa säkerhetsskyddsåtgärder utifrån gällande lagstiftning.
 • erfarenhet och kunskap om kommunal verksamhet.


Personliga egenskaper

Arbetet ställer höga krav på juridisk skicklighet och mycket god analytisk förmåga då du kommer att utgöra en oberoende stöd- och kontrollinstans av verksamhetens personuppgiftsbehandling. Vi ser att du är noggrann och strukturerad och arbetar för att prioritera och lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt. Du bör trivas med att arbeta självständigt då du på egen hand driver ditt arbete och rapporterar till ledningen. Du har också en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad då rollen innebär att vara en central kontaktpunkt avseende personuppgiftsfrågor. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Övrigt
I denna rekrytering kan personprofils-och motivationstest komma att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/243
Kontakt
 • Catharina Gyllencreutz, Stadsjurist, 08-50829750
 • Kristina Westerlind, vice Stadsjurist, 08-50829741
 • Hans Altsjö, vice Stadsjurist, 08-50829736
 • Jessica Colbro, HR-konsult, 08-50811737
Facklig företrädare
 • Carin Carlsson, Saco, 0761-229 288
 • Annica Walther, Vision, 0761-241 553
Publicerat 2018-01-12
Sista ansökningsdag 2018-01-28

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan