Enhetschef till uppföljningsenheten, utbildningsförvaltningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal och stödfunktioner på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vill du stödja verksamheten med viktigt analys- och utvärderingsunderlag så kanske du är den chef vi söker till uppföljningsenheten.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning

Uppföljningsenheten ingår i avdelningen för utveckling och samordning. Avdelningen består också av FoU-enheten, IKT-enheten och utbildningsförvaltningens programkontor. Enheten har följande övergripande uppdrag:

 • Utvärdering av skolors samtliga verksamheter samt tillsyn av fristående fritidshem som inte tillhör skolor och fördjupad insyn i fristående fritidsklubbar
 • Utvärderingar av förvaltningsövergripande karaktär
 • Analyser av utbildningsresultat och analysstöd
 • Förvaltning och utveckling av databasen LIS Skola
 • Beslut om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för grundskolor och gymnasieskolor samt fastställande av behovsgrupp för elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Beslut om mottagande i grundsärskola och tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskola
 • Underlättande av ansökan av skola genom att förvalta och utveckla systemstöden för att söka skola samt Jämför service/Hitta och jämföra skolor
 • Insyn i och kommunikation med fristående skolor

 

Enheten består av 21 medarbetare inklusive enhetschefen. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp.

Uppdragsbeskrivning

Som chef för uppföljningsenheten kommer du att leda en grupp av specialister och experter med kompetens inom flera olika områden. Uppdraget innebär att stödja och föra dialog med ledningarna för grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen gällande exempelvis utvärderings- och analysuppdrag. Du kommer att ansvara för kommunikation med fristående skolor också bistå den övriga förvaltningen med kunskap om fristående skolor. I ditt uppdrag ingår också att ansvara för förvaltningens bedömning och beslut om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och att medverka i information till skolor om lagstiftningen och förvaltningens praxis inom området. En annan central uppgift är ansvara för beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Du kommer också att ansvara för tjänsten Söka skola och leda den fortsatta utvecklingen av systemet.

Kvalifikationer

Vi söker en chef som leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt samt säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har förmåga att uttrycka dig tydligt, har höga förväntningar och krav samtidigt som du visar tillit och förtroende för medarbetarna. Som chef ser du helheter och till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Med förmåga att arbeta med komplexa frågor analyserar och bryter du ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.

Utbildning

Sökande ska ha akademisk utbildning med relevant inriktning, till exempel lärarutbildning och/eller utbildning inom exempelvis statskunskap, juridik, statistik och ekonomi. 

Erfarenhet

Du ska ha flerårig chefs- och ledarerfarenhet, gedigen erfarenhet av arbete i skolan samt erfarenhet från arbete på myndighet och/eller i kommun. Meriterande är erfarenhet av att leda experter och specialister, skolledarerfarenhet, erfarenhet av och förståelse för arbetet med tillsyn och utvärdering samt erfarenhet av att agera talesperson i media. 

Kunskap

Sökande ska har bred kunskap om utbildningsväsendet, kunskap om samhällsvetenskapliga metoder samt kunskap om elever i behov av särskilt stöd. Meriterande är kunskap om både kommunala och fristående skolor.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som enhetschef i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/2262
Kontakt
 • Karin Hedman, avdelningschef avd utv och samordn, 08-50833821
 • Patrik Biverstedt, chefrekryterare, 08-50833485
Facklig företrädare
 • Ann-Katrin Averstedt, Lärarförbundet/skolledarför, 08-50833629
 • Jonas Flodmark, Sveriges skolledarförbund, 08-50833257
 • Karin Johansson, Lärarnas Riksförbund, 08-50833036
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-05-07
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet