Förskollärare till Högdalens förskolor

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Arbetsplatsbeskrivning

Högdalens förskolor består av 5 förskolor och en specialförskola där styrningen är enhetlig och tydlig. Enheten består av ca 345 barn och ca 80 medarbetare. Enhetens ledning består av förskolechef och två biträdande chefer. För den pedagogiska ledningen har vi även en pedagogisk utvecklingsledare. Stadsdelen har även stödfunktioner som handledning av specialpedagoger. Ledningsorganisationen har som främsta uppgift att stödja, uppmuntra och utmana våra medarbetare och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar att klara ditt uppdrag. Vi arbetar mål och resultatorienterat och strävar efter en likvärdighet i organisationen. Målet är en likvärdig förskola för alla barn med en mycket hög kvalité. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla vår lärande organisation och möjliggöra för ett kollegialt lärande i olika forum. På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse.Nu behöver vi förstärkning på en av våra avdelningar med de yngsta barnen. Vår omgivning erbjuder rik natur, parklekar och nära kommunikationer i form av tunnelbana och buss.

Arbetsbeskrivning

Förskollärare är den enskilt viktigaste faktorn för barnens utveckling och lärande i förskolan. Genom att ansvara för det pedagogiska arbetet och den lärande omsorgen enligt förskolans enhetsmål skapar du förutsättningar för barnens förändrade kunnande. Vår välorganiserade struktur, utifrån Högdalens systematiska kvalitetsverktyg utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt . Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Förskolans utveckling är beroende av att du som pedagog har en reflekterande kunskapssyn där du tillsammans med kolleger driver förskolan framåt med barnen i centrum. I vårt systematiska kvalitetsverktyg ingår uppföljning av Kvalitetsindikatorn för att uppfylla de krav vår läroplan ställer på oss i vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare på Högdalens förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetare som vår viktigaste resurs och arbetslaget som nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Du har en förskollärarexamen från högskola/universitet . Du har eller inväntar din legitimation som förskollärare.Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4198
Kontakt
  • Liselott Olsson, 0850820077
Facklig företrädare
  • Fredrik Kahn Lärarförbundet, 0850815808
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-06-27
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan