Samhällsplanerare till Idrottsförvaltningen

Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, Planeringsenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för att stockholmare ska kunna vara fysiskt aktiva. Ambitionen är att få fler i rörelse. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Vi driver och utvecklar stadens hundratals idrottsanläggningar: sim- och idrottshallar, utegym, motions- och skidspår, idrottsplatser, ishallar, ridanläggningar, skateparker med mera. Genom verksamhet i anläggningarna, organiserad föreningsidrott och möjlighet till spontanidrott ser vi till att det finns aktiviteter för alla. Vi svarar även för friluftsverksamhet, fiskevård, båtfrågor, bidrag till föreningar och mycket mer.

Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande – trovärdiga – framåtanda. Vi vill leva som vi lär och verkar för att alla medarbetare ska hitta sitt sätt att må bra.

Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!

När staden växer ökar behovet av nya anläggningar. Samtidigt måste våra befintliga anläggningar underhållas och utvecklas. Nu söker vi en samhällsplanerare till planeringsenheten med uppgift att vara beställare till fastighetskontoret av projekt som gäller utveckling och nyinvestering i idrottsanläggningar.

Planeringsenheten beställer idrottsinvesteringar av fastighetskontoret som äger anläggningarna. Vi tar fram underlag till långsiktiga investeringsplaner och utifrån befolkningsprognoserna tar vi reda på hur behovet av nya anläggningar ser ut i olika delar av staden. Vi planerar för en utveckling av nya och befintliga fritidsbåts- och friluftsanläggningar. Vi samordnar förvaltningens energi- och miljöarbete.

Planeringsenheten har åtta medarbetare, av dessa är tre samhällsplanerare/idrottsplanerare, två projektplanerare och en energi- och miljösamordnare samt en friluftsplanerare. Nu rekryterar vi ytterligare en samhällsplanerare.

Arbetsbeskrivning

Som samhällsplanerare kommer du delta i arbetet med att förverkliga det idrottspolitiska programmet där fokus är att skapa förutsättningar för alla stockholmare att vara fysiskt aktiva. I den växande staden handlar det både om att skapa anläggningar för den föreningsdrivna idrotten och spontant idrottande.

Samhällsplanerarens uppdrag är att beställa projekt och vara kontaktperson gentemot fastighetskontoret. Samhällsplanerarens huvuduppgift är att arbeta med planering och utveckling av nya idrottsanläggningar och upprustning av befintliga anläggningar. Du följer upp projekten avseende kostnader och tidplaner samt håller ihop projekten inom förvaltningen. Du tar ansvar för att teknisk kompetens, driftkompetens och annan kunskap tas tillvara. Det innebär också mycket samverkan med föreningslivet och specialidrottsförbunden med syftet att anläggningarna ska fungera bra för de olika idrotterna. Du medverkar i arbetet med långsiktigt investeringsprogram, skriver tjänsteutlåtanden, handlägger remisser, skrivelser och andra ärenden till idrottsnämnden och genomför utredningar.

I uppdraget ingår också planering och utveckling av nya fritidsbåtars och friluftsanläggningar och utveckling av befintliga anläggningar och områden för friluftsliv. Du har kontakter med ideella båtklubbar och deras centralorganisationer kring frågor och utveckling av hamnar och båtupptagningsområden. Du samverkar med andra förvaltningar och föreningar, ingår i arbetsgrupper för att vårda och öka tillgängligheten till stadens grönområden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant universitets eller högskoleutbildning, till exempel inom stadsbyggnad, arkitektur eller samhällsplanering. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta med samhällsplaneringsfrågor. Du behöver också ha lett större projekt från start till mål och du är van att samverka mellan olika aktörer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av programarbete, projektering och utredningsarbete avseende idrottsanläggningar, fritidsbåtshamnar och friluftsområden. Du besitter kunskaper om föreningslivets villkor inom idrott, frilufts och båtsportsfrågor.

Det är meriterande om du arbetat i ritnings och designprogram exempelvis GIS, ArchiCad och InDesign. Det är också meriterande om du har kunskap om hur man arbetar i kommunal verksamhet inom berörda områden. Det är en fördel om du har intresse och erfarenhet av idrotts och föreningsverksamhet.

Som person driver du dina egna processer och uppnår resultat. Du ser möjlighet i förändringar, kan snabbt därefter ändra ditt synsätt och förblir motiverad trots bakslag. Vidare är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt du sätter upp och håller tidsramar. Du trivs att arbeta nära andra människor och du är duktig på att göra dig förstådd och skapa och underhålla relationer.

För att lyckas i den här rollen måste du ha en förmåga att se på sakers långsiktiga betydelse, göra korrekta bedömningar och avvägningar samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och ser vad som är bäst för verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/2335
Kontakt
  • Sophie Dahlberg/Enhetschef, 08-508 276 39
  • Mats Holmström/HR-konsult, 08-508 117 35
  • Kersti Ruthström/Avdelningschef, 08-508 270 00
Facklig företrädare
  • Fredrik Månsson/SACO, 08-508 276 40
  • Thomas Forre/VISION, 08-508 27 675
  • Linda Runcrantz/Kommunal, 076-129 44 29
Publicerat 2018-04-16
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan