Skarpatorpsskolan söker en 4-9 lärare i Ma/No

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. Skolan består av två byggnader F-3 respektive 4-9. Det finns även en grundsärskola F-6 i egna lokaler. Skarpatorpsskolan består av totalt 520 elever och 110 medarbetare.

På 4-9 är det ca 250 elever och 40 medarbetare varav 30 är lärare. Prioriterade områden för Skarpatorpsskolan är digitalisering, delaktighet och rörelse. Vi är en skola med språket i fokus vilket innebär att vi arbetar mycket med läs och skrivprocesser samt kommunikation. Skolan är en 1 till 1 skola, vi har valt att satsa på iPads och datorer som arbetsverktyg.

Vi vet att en god språklig utveckling stärker elevernas möjligheter att klara även de övriga teoretiska ämnena. Därför har alla lärare på skolan arbetat med språkutveckling. För att kunna bidra till att fostra demokratiska samhällsmedborgare är delaktighet ett av nyckelorden.

I åk 4-9 finns det 3 specialpedagoger, 3 sva-lärare samt resurstjänster som arbetar med elever som behöver särskilt stöd. Vi har skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog på heltid samt syv på halvtid.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten innefattar en tjänst i matematik och No. Vi har en fin lab-sal. Under en 5-årsperiod har vi haft matematik i fokus med stora fortbildningsinsatser som skett via ett kollegialt lärande. Detta har haft en gynnsam effekt på betygsutvecklingen. Du kommer att arbeta i ett duktigt och erfaret ma/no-team. Några av lärarna har gått en utbildning i Learning studies. Vi har en förstelärare i matematik och en i NO.

Vi är en skola med språket i fokus vilket innebär att vi arbetar mycket med läs- och skrivprocesser. Vi vet att en god språklig utveckling stärker elevernas möjligheter att klara även de övriga teoretiska ämnena. I matematik är det viktigt att kunna förklara sina tankegångar vilket blir betydligt enklare med ett väl fungerande språk. Vi har 8 förstelärare som bildar ett team för att tillsammans bidra till den skolutveckling skolan valt.

De kommande 3 åren är ”delaktighet” det gemensamma temat för all personal. För att kunna bidra till att fostra demokratiska samhällsmedborgare är delaktighet ett av nyckelorden. Via ett kollegialt lärande utforskar vi tillsammans detta ämne ur en mängd synvinklar. Lärargruppen tycker att det är mycket spännande och lärorikt.

Mentorsgruppen utgör basen i klasserna. Varje mentor träffar sin grupp 2 ggr/vecka som är schemalagd. Arbetssättet är bland annat tematiskt där gruppen är oerhört viktig för det individuella lärandet. Efter varje temaperiod inbjuds föräldrar och anhöriga för att se vilket arbete som bedrivits.

På 4-9 delen har vi 3 specialpedagoger, 3 sva-lärare samt 3 resurstjänster som arbetar i ett resursteam för elever som behöver extra stöd både i klass och i mindre grupper. Vi har både skolsköterska och kurator på heltid samt Syv på halvtid.

Föräldrasamarbetet är basen för vår verksamhet där samtalet bygger på dialog. Vi utgår från ett systemteoretiskt tänkande när vi samtalar med föräldrar och elever där helheten är viktigare än delarna. Av dig krävs ett intresse för pedagogiska och metodiska frågor samt en god samarbetsförmåga med såväl elever, personal och inte minst föräldrar. Känner du igen dig i detta så är vi en skola för dig.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare i Ma/No.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180813
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1528
Kontakt
  • Inger Forsmark, 0850817298
  • Gunnar Jonsson, 0850817180
Facklig företrädare
  • Christer Bertils, LR, 08-50817211
  • Jenny Jansson, Lärarförbundet, 08-50817251
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan