Skarpatorpsskolan söker en lärare i svenska som andraspråk åk 4-9

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. Skolan består av två byggnader F-3 respektive 4-9. Det finns även en grundsärskola F-6 i egna lokaler. Skarpatorpsskolan består av totalt 520 elever och 110 medarbetare. På 4-9 är det ca 250 elever och 40 medarbetare varav 30 är lärare.

Prioriterade områden för Skarpatorpsskolan är digitalisering, delaktighet och rörelse. Vi är en skola med språket i fokus vilket innebär att vi arbetar mycket med läs och skrivprocesser samt kommunikation. Skolan är en 1 till 1 skola, vi har valt att satsa på iPads och datorer som arbetsverktyg.

För att kunna bidra till att fostra demokratiska samhällsmedborgare är delaktighet ett av nyckelorden. I åk 4-9 finns det 3 specialpedagoger, 3 sva-lärare samt resurstjänster som arbetar med elever som behöver särskilt stöd. Vi har skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog på heltid samt syv på halvtid.

Arbetsbeskrivning

Vi vet att en god språklig utveckling stärker elevernas möjligheter att klara även de övriga teoretiska ämnena. Därför har alla lärare på skolan arbetat med språkutveckling. Vi arbetar med Reading to Learn och Stärk språket/Lyft språket.

Vi har arbetat mycket med Barbro Westerlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse”. Skolverkets läslyft blev ett bra startskott för att utveckla ett kollegialt lärande.

Våra resultat i svenska är mycket bra. Vi har 8 förstelärare som bildar ett team för att tillsammans bidra till den skolutveckling skolan valt.

De kommande 3 åren är ”delaktighet” det gemensamma temat för all personal. För att kunna bidra till att fostra demokratiska samhällsmedborgare är delaktighet ett av nyckelorden. Via ett kollegialt lärande utforskar vi tillsammans detta ämne ur en mängd synvinklar. Lärargruppen tycker att det är mycket spännande och lärorikt. Vi arbetar inte enbart med klassen som utgångspunkt utan mentorsgruppen är lika viktig. Varje mentor träffar sin grupp 2 ggr/vecka som är schemalagd. Arbetssättet är bland annat tematiskt där gruppen är oerhört viktig för det individuella lärandet. Efter varje temaperiod inbjuds föräldrar och anhöriga för att se vilket arbete som bedrivits.

Föräldrasamarbetet är basen för vår verksamhet där samtalet bygger på dialog. Vi utgår från ett systemteoretiskt tänkande när vi samtalar med föräldrar och elever där helheten är viktigare än delarna. Av dig krävs ett intresse för pedagogiska och metodiska frågor samt en god samarbetsförmåga med såväl elever, personal och inte minst föräldrar. Känner du igen dig i detta så är vi en skola för dig.

Kvalifikationer

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180813
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3784
Kontakt
  • Inger Forsmark, biträdande rektor, 0850817298
  • Gunnar Jonsson, rektor, 0850817180
Facklig företrädare
  • Christer Bertils, LR, 08-50817211
  • Jenny Jansson, Lärarförbundet, 08-50817251
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan