Skolkurator ÖStbergaskolan och Bäckahagens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du ta chansen att arbeta på två fantastiska skolor i södra Stockholm? Östbergaskolan är en F-6-skola som till hösten blir ca 185 elever. Skolan växer och ska vara ett självklart val för elever i området. Skolan befinner sig i ett starkt utvecklingsskede där mycket händer såväl pedagogiskt som med avseende på lokaler, inventarier och utemiljö. Skolan är lugnt och trivsamt belägen på Östbergahöjden, strax söder om Årsta, med fräscha och ändamålsenliga lokaler och nära till natur och parkområden. På Östbergaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund.

Bäckahagens skola ligger mittemellan Bandhagen och Högdalen med naturen och en fin fotbollsplan in på knutarna och är en F-9 skola. Vi har en rad roliga arbetssätt på gång .ex. inom IKT och idrott och hälsa ”Hjärnarörelse” (läs mer om det på vår hemsida). Vi utvecklar just nu fritidshemmens verksamhet genom att samarbeta med lärarna och barnets hela dag i fokus. På Bäckahagen arbetar f.n. tre kuratorer och på Östbergaskolan arbetar du tätt tillsammans med skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och skolledning.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är 100 % uppdelad på två skolor där du arbetar 50 % på vardera skola. Du ingår i skolornas elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I ditt uppdrag ingår sedvanliga kurativa arbetsuppgifter inom åk F-9.

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggningsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Samtal med vårdnadshavare och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Vara delaktig vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Erfarenhet av utredningar av kränkande behandling på skola. Innefattar även skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling, inklusive hbtq-frågor. Viktigt är ett normkritiskt förhållningssätt.

Erfarenhet av arbete för personer med autism (inom autismspektrat)

Kunskap om neuropsykiatri och barn/ungdomars behov utifrån NSP.

Erfarenhet av arbete som kurator inom grundskola

Erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionsnedsättning för barn och ungdomar, van i kontakter med olika samhällsinstanser som psykiatri, sjukvård, socialtjänst osv.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4046
Kontakt
  • Sofia Persson, 0761290923
  • Sabine Albertsson, 0761220405
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-06-22
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan