Skolkurator till Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms stad Utbildningsförvaltningen Anna Whitlocks gymnasium

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och bygga nytt? Välkommen till Anna Whitlocks gymnasium!

Anna Whitlocks gymnasium kommer att bli stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever fullt utbyggd och vi kommer att erbjuda de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, kommer att finnas på flera program.

Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset.

Skolan startade i augusti 2018 med ca 720 elever i årskurs 1 och under läsåret 18/19 samt ht - 19 är också hela Östra Real  inhysta i våra lokaler p g a att deras skola  renoveras.

Anna Whitlocks gymnasium ska vara en skola för bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer att genomsyra verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan.  

Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt - att erövra handlingskompetens.

För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete

medhögskolor/universitet, organisationer och företag. För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam.

Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare.

Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Den här annonsen riktar sig till dig som är skolkurator

Vår kurator beräknas vara tjänstledig från 1 februari 2019 och därför behöver vi rekrytera en ersättare. Eftersom organisationen växer så är föreliggande tjänst en tillsvidaretjänst. När vår nuvarande kurator kommer tillbaka har skolan alltså två skolkuratorer.

Kurator ingår i elevhälsoteamet som i samverkan med lärare och rektor ansvarar för elevhälsan.

Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå och ska stödja elevernas utveckling mot målen. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ingår att informera föreläsa och leda relevant utbildning för elever, både individuellt och i grupp.

Elevhälsan började byggas upp och i och med skolstarten ht 2018. Tillsammans med

skolledning och lärare utvecklar ni rutiner och arbetssätt för elevhälsan på Anna Whitlocks gymnasium.

Arbetet kommer att utmynna i en elevhälsoplan. Elevhälsoteamet kommer under första året att bestå av skolläkarresurs, 1 skolsköterska, 1 kurator, 1 specialpedagog och 1 studie och yrkesvägledare. Teamet kommer att utökas när antalet elever ökar år 2 och 3. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial, specialpedagogisk och vägledarkompetens.

Elevhälsoteamet leds av en utvecklingsledare som även är medlem i elevhälsan. Varje medlem av elevhälsoteamet ingår även i varsitt undervisningsteam.

Skolkurator arbetar med frågor som hur man bäst ska bemöta eleverna, hur man ser, når och inkluderar alla.

Skolkurator arbetar och verkar nära eleverna på skolan i vardagen med vardagsproblem utifrån ett psykosocialt perspektiv. Skolkurator är del av skolans elevhälsa och arbetar med psykisk ohälsa i vardagen, normskapande grupperingar och medling i konflikter. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus.

Kvalifikationer

Du ska ha socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget. Det är meriterande om du har arbetat som skolkurator på gymnasiet tidigare.

Du har ett stort intresse av att bygga upp en ny verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet, effektivitet och kreativitet.

Som person är du stabil, uthållig, har hög integritet och en personlig mognad. Du ska ha initiativförmåga och ett tydligt engagemang för arbete med barn och ungdomar samt vara saklig och pedagogisk. Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift, ha god samverkans - och organisationsförmåga. Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du har lätt att samarbeta och tycker om att arbeta i team.

Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-14
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/5989
Kontakt
  • Annica Tengbom Ödén, 08 508 34453
Publicerat 2018-09-18
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan