Socialsekreterare/Uppsökare

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden.

I socialtjänstavdelningen ingår verksamheter som vänder sig direkt till stadens medborgare och erbjuder dygnetruntvård samt myndighetsutövande, uppsökande och rådgivande verksamheter. Avdelningen har arbetat fram och implementerat en värdegrund som stöd i det dagliga arbetet. Våra ledord är resultat, evidens och samverkan.

Stockholms stad socialjour består av en myndighetsutövande, uppsökande och en rådgivande del. Socialjouren har i uppdrag att på ett snabbt och flexibelt sätt möta den enskildes behov av akut stöd från socialtjänsten dygnet runt. Socialjouren har även ett speciellt ansvar vid särskilda händelser, kriser och katastrofer för det initiala omhändertagandet. Till enheten hör också en regionkoordinator för människohandel vars uppdrag är att i samarbete med polis och andra huvudmän verka för att människor utsatta för exploatering erbjuds skydd och stöd.

De uppsökande och rådgivande verksamheterna arbetar med att nå vuxna personer i hemlöshet eller annan utsatt situation som vistas i offentliga miljöer i Stockholm. Uppdraget är att uppmärksamma, identifiera och ta kontakt för att därefter fungera som en länk till det ordinarie hjälpsystemet. I de uppsökande och rådgivande verksamheterna ingår Uppsökarteam, EU-team, Medborgarkontor för hemlösa och Socialrådgivning på nätet.

Vi söker nu en vikarie till Uppsökarteamet.

Arbetsbeskrivning

Som socialsekreterare i Uppsökarteamet är en stor del, ca 70 %, av din arbetstid fältförlagt på offentliga platser, i gatumiljö, på boplatser, i dagverksamheter, och i landstingets beroendevård. Arbetet innebär att aktivt söka upp och etablera kontakt med människor i en utsatt situation och som ofta befinner sig i ett aktivt missbruk och har psykisk eller fysisk ohälsa. När kontakt har etablerats överförs en samlad bild av den enskilde klientens situation till det ordinarie hjälpsystemet. Lika viktigt är att på ett tydligt sätt informera och göra hjälpsystemet tillgängligt för individen. Allt arbete utförs i par. Inom ramen för uppdraget ingår även att kartlägga och rapportera om trender, boplatser och sociala problem. Enheten möter ständigt nya utmaningar i arbetet vilket ställer höga krav på flexibilitet, aktiv kunskapsinhämtning och nyfikenhet på nya målgrupper.

Kvalifikationer


Du ska ha socionomexamen. Du ska ha god samarbetsförmåga och se det som ett utmaning att med individen i fokus samverka med de olika aktörer som finns runt målgruppen. Du ska kunna ta snabba beslut i stundtals röriga miljöer och du ska ha en god förmåga att arbeta i team. Arbetet kräver en hög grad av flexibilitet. Uppsökarteamet kör bil dagligen och körkort är ett krav. Du bör ha god dokumentationsvana. Meriterande är att du har god kännedom om socialtjänstens och andra myndigheters arbete inom missbruk och det socialpsykiatriska området. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris eller i en komplex livssituation är det viktigt att du kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Erfarenhet av arbete med personer som har missbruk och psykisk ohälsa är ett krav. Erfarenhet av uppsökande arbete inom socialtjänsten riktat till personer i hemlöshet, missbruk och med psykisk ohälsa är meriterande. Erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande.

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid 38,25 timmar per vecka. Dag, kväll och helg.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Tidsbegränsad till: 2019-06-15

B-körkort är ett krav

Vi kommer att intervjua löpande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/584
Kontakt
  • Sofia Månsson, bitr. enhetschef, 08-50825693
Facklig företrädare
  • Kristofer Pasquier, SACO, 08 - 508 25 082
  • Per Broman, Vision, 08- 508 25 580
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-26
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan