Specialpedagog till projekt Skarpnäcksmodellen

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Förskolan, Stödenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Beskrivning

Samverkan är ett av stadsdelens honnörsord och en viktig förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god verksamhet. Detta har visat sig i tidigare samarbetsprojekt som till exempel Skarpnäckslyftet, och den utvecklade samverkan som redan finns idag mellan förskola, skola och socialtjänst.

Nu söker vi en specialpedagog till Skarpnäcksmodellen – Integrerad förskole- och skolstödsenhet.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning startar i samarbete med skolorna i området den integrerade förskole- och skolstödsenhet som ska pågå som ett projekt i fyra år. Syftet med projektet är att ge tidigt stöd till barn, familjer och deras nätverk, och därigenom förhindra mer omfattande behov av insatser från skola och socialtjänst senare.

Projektet kommer att ledas av en projektledare samt omfatta andra professioner såsom specialpedagog, psykolog och, familjebehandlare. Projektorganisationen kommer att vara samlokaliserad med förskolans befintliga stödenhet. Utvecklingen av projektet kommer att bygga på stödenheten och elevvårdshälsoteamens erfarenheter och kompetens.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad på stabsnivå inom avdelningen förskola i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Du arbetar i nära samverkan med chefen för den integrerade förskole- och skolstödsenheten, grundskolornas elevhälsoteam och avdelningen för förebyggande arbete inom socialtjänsten.

Som specialpedagog i projektet arbetar du med utbildning och handledning för personal i grundskolan. Förskollärare och skolpersonal kommer att få utökad utbildning och handledning av specialpedagogerna i teamet för att bättre kunna möta behoven hos barn och familjer. För detta krävs kunskaper om psykisk ohälsa hos barn och vuxna samt affektteori, dvs vad som ligger bakom barns olika känslouttryck och beteenden. Du ger stöd i hur man hanterar olika känslor som väcks i kontakten med utsatta barn och deras familjer.

Personalen i skolan kommer också att få mer utbildning och handledning i hur man skapar lärsituationer och anpassningar som ger möjlighet för alla barn, men specifikt barn med behov av stöd, i hur bättre tillgodogöras sig undervisning.

Enheten kommer att skapa nätverk där erfarenheter delas mellan pedagoger i förskola och grundskola. Att sammanföra teori med praktik och aktuell forskning är en röd tråd genom vårt arbete. Vårt arbetssätt sker utifrån ett systemteoretiskt perspektiv som också är en bas för projektets arbete.

Projektets syfte och mål

- Skapa en sammanhållen kedja av förebyggande och stödjande i förskola/skola.

- Tidigt identifiera och ge stöd till barn och familjer.

- Fler elever når gymnasiebehörighet.

 Målgrupper

Insatserna riktas till barn i åldern 1-10 år som är inskrivna i förskola eller går i den kommunala grundskolan samt deras familjer.

 Förväntade effekter av projektet

- Vårdnadshavare får stöd och verktyg i föräldrarollen

- Ökat förtroende och väl fungerande samarbete mellan vårdnadshavare, förskola, skola, och socialtjänst

- Ökad skolnärvaro och förbättrade skolresultat

Kvalifikationer

Du har :

- en avslutad specialpedagogexamen med utbildning i handledning och lärarutbildning i grunden.

- erfarenhet inom yrket och är väl insatt i förskolan och skolans lagar, förordningar och styrdokument genom erfarenhet inom förskola och skola.

- ett normkritiskt förhållningssätt och en medvetenhet kring jämställdhetsarbete.

-goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning, samt utbildning i samtalsmetodik och systemteori.

Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt som specialpedagog i uppdragen, samtidigt som det kräver samarbetsförmåga med olika parter. Du är flexibel utifrån situation och arbetssätt, och har förmåga att anpassar ditt budskap till mottagaren. Olikheter är något du värdesätter i alla situationer. Du är tydlig, empatisk och lyhörd i din relation till kollegor och de familjer du möter. Du är självgående och bra på att hitta kreativa lösningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner

Som anställd har du flextid, friskvårdstimme, sommartid och tillgång till motionslokaler. Du har möjlighet till semesterväxling och du kan även köpa förmånligt träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och träningsanläggningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40,00/40,00
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4570
Kontakt
  • Ann-Charlotte Zetterqvist, Enhetschef Stödenheten, 08-508 15 795
Facklig företrädare
  • Christel Mattsson, Lärarförbundet , 08-508 44 223
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund , 0768-252 583
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet skolledarna , 08-508 21 743
Publicerat 2018-06-26
Sista ansökningsdag 2018-08-12
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan